Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Lydert Bartel

Bild på Lydert Bartel

 

Information om Lydert Bartel

Född: 1629-9-20, Stockholm
Död: 1700-12-7, Stockholm

Lydert Bartel (adlad Adlersköld år 1683) föddes i Stockholm år 1629, son till den tyskfödde handlaren Hans Bartel (-1664) och Helena Böckelman (-1670). Vad vi känner till var han deras enda barn och han växte upp i Stockholm där han började arbeta i sin var verksamhet som liten men vid 12 års ålder skickade hans far honom till Lübeck för att få en handelsutbildning.

En liten notering är att namnet Lydert sannolikt kom från hans morfar som hette Lydert Böckelman vilket är ovanligt då det inte är faderns namn. Kanske är det så att han hette Hans Lydert Bartel men det har vi inga belägg för utan får stå mer som en fråga än ett påstående.

Efter utbildningen i Lübeck återvände han år 1643 till Stockholm och arbetade tillsammans med sin far som handels- och köpman i Stockholm tills han år 1658 öppnade en egen handelsfirma i staden.

År 1659 gifte han sig med Catharina Pahl (1642-1675) och de fick barnen Catharina (1660-1692), Johan (1662-1697), Magdalena (1664-1690), Maria (1666-1717) och Carl Ludvig (1673-1680). Efter Catharinas död år 1675 gifter han om sig med Anna Furubom (1647-1702) och med henne får han barnen Anna Catharina (1676-1707), Margareta (1678-1730) och Elisabeth (1681-1724). Ovan nämnda barn är endast de som nådde vuxen ålder.

År 1664 när hans far dör ärver han dennes tillgångar vilket bl.a. är ett äldre stenhus vid Köpmangatan/Själagårdsgatan som han låter riva till viss del för att bygga upp dagens hus som kallas det Bartelska huset efter honom och hans far.

Bartels handelsverksamhet hade stora framgångar och han blev snart en av stadens rikaste köpmän och fick en rad förtroendeposter. År 1675 utsågs han till kommissarie i kommerskollegium och vid riksdagen år 1680 utsågs han till ledamot i ständernas kommission som fattade beslut under kung Karl XI:s tid som minderårig. Han adlades år 1683 och tog namnet Adlersköld.

Bartel dör år 1700 och med honom dör även adelsätten Adlersköld ut då hans enda son, Johan, dog utan manlig arvinge redan år 1697. Bartel begravs i Storkyrkan (1701-02-24) där även hans vapensköld är uppsatt.Test