Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Lovisa Ulrika Hohenzollern

Bild på Lovisa Ulrika Hohenzollern

 

Information om Lovisa Ulrika Hohenzollern

Född: 1720-7-24, Berlin
Död: 1782-6-16, Svartsjö slott

Lovisa Ulrika Hohenzollern (af Preussen) föddes år 1720 i Berlin, hennes far var kung Fredrik Vilhelm I av Preussen (1688-1740) och hennes mor var drottning Sophie Dorothe av Hannover (1687-1757). Hon hade 5 bröder och 5 systrar, hennes äldre bror Fredrik (1712-1786) skulle senare bli känd som kung Fredrik den store av Preussen.

Lovisa Ulrika växte upp i den upplysta hovet i Berlin och fick en franskpräglad uppfostran och lång utbildning, vid denna tiden var det ovanligt för flickor att få en lång (om ens någon) utbildning men hennes far hade en annan och mer modern åsikt. Hon träffade bl.a. forskare som Maupetuis och Voltaire vilka hon senare brevväxlade med.

Hon var påtänkt för äktenskap med engelska prinsar, kung karl III av Spanien, en rad olika hertigar men det blev slutligen den "svenska" kronprinsen Adolf Fredrik hon kom att gifta sig med år 1744. Adolf Fredrik var född i Tyskland (Gottorp) och var systerson till kejsarinnan Elisabeth av Ryssland som mer eller mindre tvingade svenskarna att välja Adolf Fredrik till svensk kronprins år 1743* (efter det misslyckade kriget mot Ryssland åren 1741-1743), han blev senare kung år 1751.

Lovisa Ulrika kom till Stockholm år 1744 (eskorterad av Carl Gustaf Tessin), den 18:e augusti, där hon träffade kung Fredrik I och en andra mer formell vigsel skedde (den första vigseln skedde via ombud i Berlin den 17:e juli). Det första barnet kom redan år 1746, Gustav (blivande kung Gustav III), år 1748 föddes Karl (blivande kung Karl XIII), år 1750 Adolf Fredrik och år 1753 Sofia Albertina. Hon kröntes till drottning år 1751 i Storkyrkan men var från första början aktiv för att utöka den kungliga makten som sedan år 1723 var kraftigt beskuren, detta är en period i Sverige som går under beteckningen "Frihetstiden (1723-1772)".

Lovisa Ulrika kom snart att ta kommandot i äktenskapet med den allt annat än kraftfulla kung Adolf Fredrik och hans maktlöshet under frihetstiden. Paret flyttade år 1754 in på det då nybyggda slottet i Stockholm, inte i den planerade våningen högst upp i den norra längan utan i den som vid idag kallar för Bernadottevåningen - fast de hade var sin bostad där kungens låg mot väster och drottningens mot öster.

Lovisa Ulrika blev nästan direkt efter sin ankomst till Sverige intresserad i politiken, men intresset blev betydligt större efter hon kröntes till drottning. Vid den här tiden fanns det två politiska partier i Sverige, Hattarna som var konservativa, revanschsugna och tyskvänliga, Mössorna som var liberala, fredssträvande och ryssvänliga. Lovisa Ulrika blev direkt en supporter av hattarna, hon blev engagerad och agerade ganska öppet och direkt för att få anhängare till mössorna att gå över till hattarna. Hennes yttersta mål var dock att avskaffa riksdagen och införa envälde.

När kung Fredrik I dog år 1751 började hon agera för att genomföra en statskupp, för att åstadkomma detta bildade hon ett eget politiskt parti - Hovpartiet. Här hade hon anhängare som Erik Brahe, Nils Adam Bielke, Gustaf Jacob Horn, Erik Wrangel m.fl. År 1756 försökte hon sätta planerna i verket men avslöjades. Under sommaren det året flydde ett antal Hovpartister landet och kung Adolf Fredrik fick skriva en försäkran att där han tog avstånd från kuppförsöket och Lovisa Ulrika tvingades skriva under ett dokument där hon tog avstånd från detta och samtidigt betygade riksdagens ledamöter sin vördnad mm. Lovisa Ulrika skulle aldrig hämta sig från detta men under resten av sitt liv så skulle hon tingas till lydnad. Några av de övriga kumpanerna avrättades däribland greve Erik Brahe på Riddarholmstorget, framför sitt eget palats, den 23:e juli år 1756.

När hennes son, blivande kung Gustav III, gifte sig med Sofia Magdalena av Danmark fick hon stora problem med relationen med henne, Lovisa Ulrika var Preussare och kronprinsens hustru var Danska, det var som gjort för konflikt. År 1771 dog kung Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika tvingades ner ett steg på maktens stege, nu blev hon änkedrottning något hon aldrig kom att förlikna sig med. Hennes enda riktigt stora glädje var när Gustav III genomförde en statskupp år 1772 och återinförde enväldet, avslutade Frihetstiden och regerade som en upplyst despot.

Lovisa Ulrika dog år 1782 och slapp på det viset se när hennes son, Gustav III, mördades 10 år senare 1792. Kanske var det även så att det var hennes andra son, Karl (blivande Karl XIII) som låg bakom mordet p.g.a. avundsjuka, missnöje och påverkan av starkare personer i sin närhet.

*Kung Fredrik I (1676-1751) var gift med kung Karl XII:s syster Ulrika Eleonora och blev kung när hon abdikerade år 1720. De fick dock inga barn tillsammans (han fick 2 söner och två döttrar utanför äktenskapet med Hedvig Taube) och därför måste en kronprins väljas, det blev Adolf Fredrik av Hollstein-Gottorp (Oldenburg).Test