Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Louis Fraenckel

Bild på Louis Fraenckel

 

Information om Louis Fraenckel

Född: 1851-3-27, Achersleben, Tyskland
Död: 1911-8-19, Stockholm

Louis Fraenckel föddes år 1851 i Köpenhamn, hans far var köpmannen Joseph Fraenckel (1809-1879) och hans mor var Carolina Heinemann. Fadern var judisk och familjen var bosatt i Aschersleben i Tyskland där fadern hade fått tillstånd att driva en affärsverksamhet. Modern kom från en preussisk släkt och moderns bror, Carl von Heinemann var från år 1870 preussisk generalkonsul i Stockholm vilket kom att påverka Louis val att flytta dit år 1874.

Några år före 1874 hade Louis två bröder, David och Moritz flyttat till Stockholm på morbroderns förslag och etablerade sig som grosshandlare, när Louis flyttade dit började han arbeta i sin bror Davids affär men kom snart att öppna en egen där han handlade med bl.a. salt.

När morbrodern dog år 1877 blev Louis en av boutredningsmännen och fick då kontakt med flera banker och bankirer vilket gjorde att han grundade firman Kommanditbolaget Louis Fraenckel & Co tillsammans med baronen Ludvig Erlanger. Han hade stor framgång vilket uppmärksammades och år 1893 fick han erbjudande att bli VD för Stockholms handelsbank vilket han accepterade. Han skulle stanna som bankens chef fram till sin död år 1911 och banken utvecklades väl under hans ledning. Banken skulle senare, år 1919, slås samman med Bankaktiebolaget Södra Sverige och ändrade då namn till Svenska Handelsbanken.

Louis kom att bli en förmögen man under åren som chef för Stockholms handelsbank och när han dog år 1911 hade han tillgångar på över 3 miljoner kronor. Han ligger begravd vid Norra begravningsplatsens judiska avdelning i Stockholm.Test