Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Knut Knutsson Lillie

Bild på Knut Knutsson Lillie

 

Information om Knut Knutsson Lillie

Född: 1530--, Stockholm
Död: 1596--, Ökna, Katrineholm

Knut Knutsson Lillie (af Ökna) föddes troligen i Stockholm eller Uppland någon gång på 1530-talet, hans far var riksrådet och häradshövdingen friherren Knut Andersson Lillie (af Ökna) och hans mor var Märta Göransdotter Stiernsköld. Han växte upp med en bror och en syster men vi vet inget om hans skolgång.

Lillie gifte sig ca år 1553 med Anna Nilsdotter Bese (död 1581) och de fick barnen Anna, Knut och Marta. Sonen dog ogift år 1636 och därmed upphörde adelssläkten Lillie af Ökna. Han gifte om sig efter hustruns död år 1581 med Malin Larsdotter (ofrälse) men de fick inga barn tillsammans vad vi känner till.

År 1557 var han med i beskickningen som reste till Moskva och slöt freden i Novgorod efter i praktiken ett krig sedan år 1544. På 1560-talet efter att Erik XIV blivit svensk kung skickades han av denne på en rad olika uppdrag. Han reste år 1563 till Hessen (Tyskland) för att eskortera kungens blivande hustru, Kristina av Hessen, men hon reste aldrig.

År 1565 reste han med en beskickning till Lothringen för att för kung Erik XIV fria till Renata av Lothringen (1544-1602) och på så sätt även skapa en allians mot Polen, Danmark och Lübeck i det nordiska sjuårskriget (kriget pågick åren 1563-1570), inte heller denna resa blev framgångsrik. Kung Erik XIV gifte sig istället med Karin Månsdotter år 1567.

En belöning som vi vet att han fick av kung Erik XIV före dennes avsättning år 1568 var stenhuset vid Västerlånggatan 52. Det är inte troligt att han bodde där annat än vid korta besök i staden. Huset skulle senare ärvas av hans barn men säljas mot deras önskan av en förmyndare före år 1618.

Lillie var eventuellt riksråd under en kort period men detta saknas det belägg för. Det som däremot är helt säkert är att han under 1570- till 1590-talet fick anklagelser på sig avseende hor med en borgarhustru i Nyköping, att han var förvirrad och nedsupen utan att längre vara i stånd att sköta sina förpliktelser. Kung Johan III kom dock att använda honom några gånger under 1580-talet för att påverka bl.a. människorna i Småland till förmån för katolicismen vilket ej blev framgångsrikt.

Lillie bodde från år 1581 och fram till sin död år 1596 på sitt barndomshem, herrgården Ökna, som ligger nära Katrineholm.Test