Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Klas Fleming

Bild på Klas Fleming

 

Information om Klas Fleming

Född: 1592-3-, Finland
Död: 1644-7-26, Kielbukten

Klas Larsson Fleming föddes på Villnäs i Finland i mars år 1592, den exakta dagen är inte känt. Hans far var ståthållaren i Åbo Lars Hermansson Fleming och han mor var Anna Henriksdotter Horn av Kanckas. Han växte upp med 4 systrar på gården Villnäs utanför Åbo i Finland. Sjutton år gammal började han vid universitetet i Wittenberg år 1609 och återvände till Finland först år 1612 där han började sin militära bana vid Jacob De la Gardies livkompani.

År 1620 utses han till underamiral för "Vasens flotta" under kungens halvbror Karl Karlsson Gyllenhielm. En av hans första uppgifter blir att hämta hem kung Gustav II Adolfs blivande hustru, Maria Eleonora, från Tyskland. Under åren 1620-1630 ansvarar han för många trupptransporter från Sverige och Finland ner till det 30-åriga krigets Tyskland.

Den 20:e oktober år 1634 utses han som Överståthållare för Stockholm där han under sin första tid var mycket engagerad i planeringen av det nya Riddarhuset. Han kom snart att engagera sig lika mycket i planeringen och organiseringen av Stockholms administration och stadsbyggnad. Handrev bl.a. igenom att Norre förstad skulle integreras in i Stockholm igen. Han rätade upp Norrbro så att den kom att gå i en rak linje mellan Mynttorget och Gustav Adolfs torg. Han reviderade stadens ekonomi och handelsordning. Han drog upp riktlinjerna för hur borgmästarna, magistraten, kollegierna mm skulle arbete vilket blev bestående ända in på 1800-talet.

Han allra viktigaste insats i Stockholm var dock den stora Stadsregleringen där kvarteren och gatornas läge bestämdes, Drottninggatan och Regeringsgatorna fick dagens sträckningar och allt planlades. Det blev helt enkelt ordning och reda under hans tid som Överståthållare.

Han gifte sig den 24:e november år 1618 med Anna Göransdotter Snakenborg som dock dog redan år 1637. Han gifte sig för andra gången den 12:e augusti år 1638 med Elena Bielke som överlevde honom. Han fick 2 söner och 3 döttrar.Test