Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Katarina Jagellonica

Bild på Katarina Jagellonica

 

Information om Katarina Jagellonica

Född: 1526-9-1, Karków
Död: 1583-9-16, Stockholm

Katarina Jagellonica föddes år 1526 i Kraków i Polen, hennes far var kung Sigismund I av Polen (1467-1548) och hennes mor var drottning Bona Sforza (1494-1557). Hon växte upp på det kungliga slottet Wawel i Kraków tillsammans med sina 5 äldre syskon, Hedwig (1513-?), Isabella (1519-1559), Sigismund August (1520-1572), Sofia (1522-1575) och Anna (1523-1596)

Katarina fick sin undervisning i hemmet av privatlärare och lärde sig prata flera språk. När hennes far dog år 1548 blev hennes bror Sigismund August kung (Sigismund II August) men då hennes och hennes systrars relation med brodern inte var så bra flyttade de tillsammans med modern till Czaplinski i Masovien. Modern lämnade inom kort (år 1556) Polen och flyttade tillbaka till Italien där hon hade två egna furstedömmen (Bari och Rossano), hon dog dock året efter enligt uppgift förgiftad på order av kung Filip II av Spanien.

Katarina och Anna stannade kvar och levde under relativt enkla förhållanden då brodern inte ville betala för deras uppehälle. År 1562 uppvaktade hertigen Johan av Finland (blivande kung Johan III) henne och samma år gifte de sig i Vilnius i Litauen. De bosatte sig på Åbo slott men redan år 1563 blev Johan tillfångatagen av kung Erik XIV och Katarina följde med sin man i dennes fångenskap på Gripsholms slott.

De kom att tillbringa åren 1563-1567 på Gripsholms slott och under de åren föddes barnen Elisabeth (1564-1566) och Sigismund (1566-1632), de skulle senare även få dottern Anna (1568-1625). År 1567 släpptes de fria och redan år 1568 gjorde Johan tillsammans med sina bröder Karl och Magnus uppror mot Erik som i november år 1568 avsätts och Johan blir nu ny kung av Sverige som Johan III, Katarina blev nu drottning av Sverige vilket skapade ett problem för hon var katolik och det var vid den här tiden förenat med dödsstraff att vara katolik i Sverige.

I samma stund som hon blev drottning av Sverige fick påven i Rom upp ögon för henne och möjligheten att genom henne få kung Johan III att överge protestantismen och istället återgår till katolicismen. Hon kom att få nya katolska rådgivare som anlände till Stockholm från Rom, en av de mest kända var jesuiten Antonio Possevino (1534-1611) som förutom att ha uppdraget att omvända kung Johan III också skulle försöka medla mellan Sverige och Polen i striderna över Livland. Han misslyckades i båda fallen.

I hennes hemland, Polen, var den religiösa toleransen större och tillät de flesta olika religioner vilket inte var fallet med Sverige. Kung Johan III var här influerad av Polen och försökte få fler religioner än protestantismen tillåtna men utan att lyckas. Ett av Katarinas största intressen av Vadstena kloster som hon blev beskyddare av.

År 1583 insjuknade Katarina av gikt och avled inom kort. Hon begravdes i Uppsala domkyrka. Ett av de mest kända minnen av henne i dagens Sverige är det enkla sommarresidens hon hade på Lovön i västra Stockholm, det kom efter hennes död att få namnet "Drottningholm". Dagens slott byggdes av en annan drottning men namnet är Katarinas.

Efter Johan III:s död år 1592 efterträddes han av deras gemensamma son, Sigismund, vilket skulle leda till inbördeskrig mm då han var katolik och även kung av Polen. Sigismund avsattes år 1599 och efterträddes senare av Johan III:s bror Karl (kung Karl IX).Test