Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Karl XIII Oldenburg

Bild på Karl XIII Oldenburg

 

Information om Karl XIII Oldenburg

Född: 1748-9-26, Kungshuset på Riddarholmen
Död: 1818-2-5, Stockholms slott

Karl XIII av ätten Oldenburg föddes år 1748 i Stockholm, hans far var kung Adolf Fredrik (1710-1771) och hans mor var drottning Lovisa Ulrika (1720-1782). Han växte upp med sin äldre bror Gustav (1746-1792), yngre bror Fredrik Adolf (1750-1803) och yngre syster Sofia Albertina (1753-1829) i det s.k. Kungshuset på Riddarholmen. Familjen flyttade dock redan år 1754 in i det då nybyggda Kungliga slottet i Stockholm där han fick sin egen våning på den 2:a våningen mot Strömmen.

Uppväxttiden var inte speciellt lycklig med en dominant moder och en undandragande far samt att han ständigt stod i skuggan av sin begåvade och lysande äldre broder Gustav. Det ansågs att Karl mer bråddes på fadern medan Gustav bråddes på den attraktiva och utåtriktade modern. Karl påverkades och tydde sig mer till kamrater, mystik, ordenshemligheter mm. Han visade tydliga tecken på svag karaktär och osjälvständighet, något som skulle följa honom genom livet då han många gånger kom att bli dominerad av andra personer.

År 1770 reser han utomlands till kurbaden i Aachen, dels för att förbättra sin hälsa men också för att hitta en lämplig hustru. På resan hem besökte han också sin morbror, Fredrik den store av Preussen, som gjorde ett stor intryck på honom. År 1772 genomför hans bror, kung Gustav III, en statskupp och blir nästan en enväldigt kung - det är då den s.k. frihetstiden tar slut i Sverige. Karl stöder brodern i kuppen och belönas med att utses till hertig av Södermanland.

Under resten av 1770-talet kommer Karl att ha ett problematiskt förhållande, både till sin äldre bror men även till sin mor. Mellan honom och brodern rådde ett ömsesidigt misstroende och ingen direkt vänskap, det fortsatte även efter att kronprins Gustav Adolf (senare kung Gustav IV Adolf) föddes år 1778. Karl blev år 1774 s.k. landsloge chef för Frimurarna och år 1780 blev han s.k. styresman för den nionde ordensprovinsen som omfattade bl.a. Sverige och Ryssland, ordenslivet och mysticism blev allt viktigare för honom.

År 1774 gifter han sig med Hedvig Elisabeth Charlotta (1759-1818) och de får sonen Karl Adolf som dock dör inom en vecka. År 1782 dör hans mor, änkedrottningen Lovisa Ulrika, och av henne får han inget. Moderna hade gjorde både honom och hans äldre bror arvlösa p.g.a. sitt stora missnöje med dem, fast av olika orsaker.

Under 1780-talet kommer Karl alltmer under inflytande av frimuraren Gustaf Adolf Reuterholm. Reuterholm är en dominerande, viljestark person som påverkar Karl mycket bl.a. genom påstådda mystiska insikter och kunskaper. År 1784 skulle han bli utskrattade av hela Stockholm efter en inblandning i letandet efter den s.k. "Förtrollade prinsessans skatt" vid Baggensgatan 23, ett lurendrejeri arrangerat av en kapten Ahlström.

År 1788 blir han utsedd till amiral för den svenska flottan under kriget mot Ryssland åren 1788-1790, här får han en del framgångar och får även ansvaret för armén i kriget då kungen måste återvända till Sverige för att hindra en dansk invasion.

År 1792 mördas hans bror, kung Gustav III, och det är sannolikt så att Karl var inblandad. Han var säkert inte den ledande personen, det var han inte tillräckligt driftig eller initiativrik för - kanske var det Reuterholm? Han leder förmyndarregeringen åren 1792-1800 men i praktiken är det Reuterholm som leder landet under dessa år, det är inte en framgångsrik period och den lägger grunden till stora problem i relationerna med Ryssland. Sverige blir allt mer isolerat.

Under åren 1800-1809 får han en mycket undanskymd roll då kung Gustav IV Adolf regerar men är sannolikt än en gång inblandad i en sammansvärjning, den här gången mot Gustav IV Adolf som avsätts i en kupp år 1809. Han blir nu själv kung som Karl XIII men strax därefter blir han igen inblandad i en ny sammansvärjning, denna gång i form av mordet på riksmarskalken Axel von Fersen år 1810. Karl XIII har nu ett minst sagt fläckat ryckte och mycket trolig inblandad, om ej ledande, i alla händelserna som skulle innebära slutet för den kungliga ätten Oldenburg på den Svenska tronen och genom intriger början för den franska släkten Bernadotte från Pau.

Karl XIII har gått till historien som en av de mest inaktiva kungar Sverige har haft (tillsammans med sin far Adolf Fredrik). Han uträttade i stort sätt inget förutom en rad kupper och intriger. Han dör år 1818, saknad av nästan ingen, och ligger begraven i Riddarholmskyrkan.Test