Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Johannes Messenius

Bild på Johannes Messenius

 

Information om Johannes Messenius

Född: 1579--, Västra Stenby, Motala
Död: 1636-11-8, Uleåborg, Finland

Johannes Messenius föddes i Västra Stenby utanför Motala år 1579. Hans far var mjölnaren Jöns Thordson och hans mor var Birgitta Andersdotter. Hans första skolgång var i Vadstena stadsskola men fortsatte år 1595 sina studier vid jesuitseminariet i Braunsberg i Tyskland (en katolsk skola) vilket vid den här tiden stod i strid med den protestantiska statsreligionen i Sverige. Det var speciellt problematisk p.g.a. den stora tvisten mellan kung Sigismund I och hertig Karl (blivande kung Karl IX), en strid han skulle bli indragen i och dömd till livstids fängelse för.

År 1603 anställdes han av biskop Petrus Kylicki i Kraków för att år 1604 besöka Rom. På vägen hem stannade han i Ingolstad där han senare påstod att han tagit sin doktorsexamen vilket han dock aldrig kunde dokumentera och därmed är osäkert att det verkligen skedde.

Han gifte sig med Lucia Grothusen, ca år 1606, vilken var dotter till Sigismunds informator i Stockholm, Arnold Grothusen, och gjorde att han fick kontakt med Sigismund vars sida han tog gentemot kung Karl IX i Sverige. Han skulle dock p.g.a. motgångar i Polen välja att återvända till Stockholm år 1607 och Sverige men med ambitionen att hjälpa till att återinföra den katolska läran i Sverige. Han fick barnen Arnold Johan (1608-1651) och Anna Messenia (1609-1679) vilka båda skulle få turbulenta liv.

År 1609 tillträdde Messenius en professorstjänst vid Uppsala universitet där han dock snart bli ovän med Johannes Rudbeckius (Messenius var känd för ett häftigt humör som ofta skapade stora problem för honom) vilket år 1613 tvingade kung Gustav II Adolf att flytta Messenius till riksarkivet i Stockholm. År 1613 blev han också utsedd till assessor vid Svea hovrätt vilket nu skapade nya problem då han kom i konflikt med Erik Jöransson Tegel och Nils Chesnecopherus som anklagade honom för att går Polens och katolisismen ärenden.

En intressant detalj är att Messenius år 1614 köper huset vid Tyska skolgränd 4 som hans svärfar Arnold Grothusen ägde åren 1576-1600 och där hans fru föddes och växte upp. Grothusen fick sina egendomar indragna av kronan då han tvingades lämna landet av hertig Karl år 1599 och därmed tog kronan över huset. Huset skänktes nu hovkanslern Chesnecopherus som hyrde ut det till Tyska kyrkan som skolhus, det var av honom Messenius köper huset år 1614, kanske blir de ovänner över något i affären? År 1616 tvingas Messenius sälja huset då han fängslas för otillåten brevväxling med Polen och huset köps av Tyska församlingens äldste, vinskänken Hans Meijer som år 1626 säljer huset till Tyska kyrkan som då låter bygga dagens stora stenhus.

Messenius ger under åren 1611-1616 ut ett antal skrifter, främst historiska, men fängslas år 1616 anklagad för otillåtna kontakter och brevväxling med bl.a. Sigismund i Polen. Han blir deporterad till Kajaneborg i norra Finland (Österbotten) där han kom att stanna under resten av sitt liv.

Messenius dog år 1636 i Uleåborg i Finland.Test