Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Johan Wendelstam

Bild på Johan Wendelstam

 

Information om Johan Wendelstam

Född: 0--, Geissen, Tyskland
Död: 1669-12-6, Stockholm

Johan Wendelstam föddes i staden Giessen (i delstaten Hessen) i Tyskland. Vi känner inte till vem var hans far eller mor men vi vet att han år 1641 kom till Stockholm på en gesällvandring vilket innebar att han borde ha varit mellan 15-20 år gammal. Han kom att bli en av de mest inflytelserika stenhuggarna i Stockholm på 1650- och 1660-talen.

Han blev inbjuden att komma till Stockholm av drottning Maria Eleonora* och han började som gesäll hos den kända bildhuggaren Jost Henne (död 1644). När denne dör den 8:e april år 1644 gifter han sig med änkan, Elisabeth Heidenreiters (död 1651), och kan på det sättet ta över verksamheten. År 1645 tar han mästarbrevet och blir stenhuggarmästare i Stockholm med egna lärlingar och gesäller. Han kommer även under den närmaste tiden efter Hennes död att färdigställa ett antal av dennes uppdrag vilket gör att det ibland kan vara svårt att särskilja deras verk åt från tiden 1644-1646, ett exempel på ett sådant arbete är portalen på det idag rivna rådhuset vid Stortorget.

År 1648 blir Wendelstam utsedd till kunglig stenhuggare och tar på det viset över Hennes plats hos drottning Maria Eleonora. Wendelstam är också mycket aktiv som stenhuggare av portaler och portalskulpturer i Stockholm och många av de mest utsmyckade portaler är hans verk, t.ex. portalen vid Stortorget 18 (Schantzska huset), Österlånggatan 37 (Suckiska huset), Själagårdsgatan 2 (Bartelska/Törneska huset) m.fl.

År 1651 dör hans hustru, Elisabeth Heidenreiters, och han gifter år 1653 om sig med Hedvig Karstens. Det är också under 1650-talet som har utför en rad stenarbeten på slottet Tre Kronor, t.ex. de stora öppna spisarna (tillsammans med Didrik Blume) i drottning Kristinas nya våning. Det är också under den här tiden att utför en rad arbeten på det Gyldenkloska palatset som uppfördes på Helgeandsholmen (rivet idag). Sannolikt är det också han som gjort stenarbetena på den stora porten in till gården vid det Stenbockska palatset på Riddarholmen.

År 1668 blir han utsedd till åldersman i stenhuggarämbetet i Stockholm och blir på det viset en av de mest inflytelserikaste männen i staden och den ledande stenhuggaren. Han kommer att utföra en lång rad stenhuggaruppdrag, inte bara i Stockholm utan även i andra städer, på uppdrag av den tidens ledande män. Han har gjort en rad gravdekorationer, portaler, fasaddekorationer, figurer mm.

Wendelstam dör år 1670 och begravs i Jacobs kyrka, grav nr 88, den 6:e december. Vi känner inte till om han fick några barn men det är troligt att så var fallet då den gamla inskriptionen på graven och epitafium säger "Kungl. Bildhuggaren Johan Wendelstam gjorde detta monument åt sig själv och de sina 1666".

* Drottningens inbjudan var sannolikt på rekommendation av Jost Henne som var drottningens egen bildhuggare i Stockholm och gjorde en rad arbeten på hennes uppdrag.Test