Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Johan Gustaf von Beijer

Bild på Johan Gustaf von Beijer

 

Information om Johan Gustaf von Beijer

Född: 1646-6-18, Stockholm
Död: 1705-11-4, Stockholm

Johan Gustaf von Beijer föddes år 1646 i Stockholm, hans far var Johan Gabriel von Beijer (1606-1669) och hans mor var Margareta Weiler (1625-1675). Han hade 8 syskon som uppnådde vuxen ålder (ytterligare 6 dog före vuxen ålder) vilket var ovanligt många även på den tiden.

Vid tiden för Johan Gustafs födelse var hans far Rikspostmästare men ännu inte adlad (faderns namn var då Johan Beier för att efter adlandet år 1654 ta namnet von Beijer). Johan Gustaf började sina studier vid Uppsala universitet år 1654 (endast 8 år gammal) och han tog examen ett antal år senare. Vi vet att han under slutet av 1660-talet reste utomlands för att studera postväsendet vilket antyder att han efter studierna i Uppsala troligen arbetade tillsammans med sin far på postverket.

År 1669 dör hans far och Johan Gustaf tar över som Rikspostmästare (formellt Postdirektör och Postmästare i Stockholm) och han kommer att stanna inom postväsendet under resten av sitt liv. Under åren 1673-1685 är han dessutom ansvarig för utgivningen av Sveriges idag äldsta periodiska tidskrift "Svenska Ordinarie Post Tijdender" som publicerade brev från rapportörer i utlandet, idag är namnet på tidskriften "Post- och Inrikes Tidningar".

Någon gång efter år 1677 när han ärver en rad fastigheter mm i samband med sin mormors, Brita Månsdotter, död köper han även Skenäs gård (Skenäs slott) nära Vingåker. Där kommer han att bosätta sig i samband med att han lämnar postverket år 1697.

Johan Gustaf var också verksam som poetisk författare och gav ut ett tjugotal dikter som finns bevarade, nästan alla är hyllningsdikter till kung Karl XII. Hans diktning var influerad av den fransk klassiska diktningen och som sådan var han en av de första i Sverige.

Vad vi känner till var Johan Gustaf aldrig gift och fick inte heller några barn. Johan Gustaf dör år 1705 och hans tillgångar ärvs av hans syskons barn.Test