Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Johan Funck

Bild på Johan Funck

 

Information om Johan Funck

Född: 1630-12-17, Stockholm
Död: 1679-1-12, Avesta

Johan Funck föddes år 1630 i Stockholm, hans far var borgaren och bruksägaren Thomas Funck (1580-1650) och hans mor var Margareta Simonsdotter Depken (död år 1678). Han var tillsammans med sin tvillingbror Thomas, den yngsta av 5 syskon. Han växte upp i Stockholm och fick sannolikt privatundervisning i hemmet men troligen även vid Tyska kyrkan där hans far bl.a. var kyrkvärd.

År 1642 börjar han vid Stralsunds trivialskola, sannolikt bor han hos sin farbror Hans som är borgare och körsnär i staden. Han fortsätter år 1643 med studierna vid universitetet i Greifswald och därefter vid universitetet i Uppsala år 1646. Det här var under en tid när det 30-åriga kriget rasade i Europa och Sverige var i krig med främst Österrike och Sachsen. År 1648 sluts freden i Westfalen och det går än en gång att färdas genom det då krigströtta Tyskland.

Åren 1652-1659 reser Funck runt i Europa och studerar vid olika läroanstalter som t.ex. Heidelbergs universitet, universitetet i Strassburg, universitetet i Oxford men även på olika skolor i Paris, Utrecht och Venedig. År 1659 återvänder han till Stockholm där han blir partner med sin syster Annas man, Peter Larsson Bohm (död år 1669), de tar bl.a. över driften av silververket och bleckmakeriet vid Garphyttan. Bohm blir dock på obestånd och Funck löser in sin systers andel i kopparbruket vid Garphyttan (hon använder pengarna för att lösa sin mans skulder) där han nu som ensam ägare utvecklar till landets nästa största kopparbruk.

År 1663 gifter han sig med borgmästare Hans Hanssons dotter Elisabeth (1642-1719) och de får 11 barn som når vuxen ålder, Carl (1667-1709), Lorentz (1668-1690), Gustaf (1670-1736), Tomas (1672-1713), Margareta (1673-1736), Johan (1674-1706), Peter (1676-1694), Elisabeth (1678-1732) och Isak (1679-1735).

År 1663 dör Elisabeths far, Hans Hansson och hon får ärva ett stenhus som står på tomten vid Kornhamnstorg 53. Det är detta huset som Johan och Elisabeth låter bygga om med början år 1663 för att ha som sitt hem. På portalen vid huset står det att "På denna tomt uppförde Tomas Funck Handlande och Bruksägar 1530-1645 Ett hus som år 1908 ändrades och påbyggdes med två våningar ofvan hvilka den forna gafveln ånyo uppsattes" vilket är fel. Huset byggdes av Hans Hansson medan det var, som sagt, Johan och Elisabeth Funck som lät bygga om det efter Hans Hanssons död år 1663. Det var dock i detta huset de kom att bo som huvudbostad under resten av sina liv.

År 1671 tar han tillsammans med några kompanjoner över Avesta bruk som han år 1673 blir direktör för och år 1675 har han löst ut de flesta av sin kompanjoner och äger nu 2/3-delar av bruket. År 1672 blir Johan Funck adlad* men behåller samma namn. Senare på 1670-talet tar han även över sin bror Simons hemman och andelar i bl.a. Kopparberget och silverhyttan vid Norra Hörken. Han fortsätter under resten av 1670-talet fram till sin död år 1679 att utveckla verksamheten och när har dör är han en av Sveriges rikaste och mäktigaste män. Han begravs i Avesta.

* Detta har ibland förvirrat olika skribenter som inte riktigt vet vem som är adeln med namnet Funck och vem son inte är det. Den adliga delen av släkten Funck börjar med Johan år 1672 som introduceras mer nr 826 på Riddarhuset. Det finns även den adliga släkten Funck med nr 189 och det är hans son, Gustaf, som blir upphöjd till Friherre år 1723 men även han behåller namnet. Det finns även släkten Af Funck med nr 2294 som introducerades år 1820 med Gustaf Fredrik Funck men dessa har inget släktskap med Johan Funck, hans far (Thomas) eller hans farfar (Hans) vad vi känner till.Test