Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Johan Cortman

Bild på Johan Cortman

 

Information om Johan Cortman

Född: --, Stockholm
Död: 1709--, Stockholm

Johan Cortman (ev. Kortman) föddes sannolikt i Stockholm under andra halvan av 1600-talet och dog år 1709 i Stockholm. Vi vet att han gifte sig med Christina Carling på 1690-talet och att de fick barnen Per (1695), Johannes (1697), Abrahamn (1698), Rebecca (1700), Carl (1702) och Jacob (1703). År 1689 tar Cortman Lantmäteriexamen och arbetar som vikarierande lantmätare i Gripsholms län (ingår idag i Södermanlands län). År 1693 blir han utsedd till ordinarie lantmätare i Viborgs län i Finland men får samtidigt erbjudande om samma tjänst i Stockholm som han väljer istället.

År 1696 tillsätts en kommission för att driva in obetalda skulder för tomtören (en sorts fastighetsavgift) och då tomterna är svåra att identifiera sätts ett arbete igång att namnge alla icke namngivna tomter i staden, det är nu som flerparten av alla kvarter i Gamla Stan sannolikt får sina namn av Cortman. Vid den här tiden var den romerska skalden Ovidius Metamorfoser en viktig källa till kunskap och nästan alla namnen kommer troligen från den skriften som bl.a. användes i undervisning i skolor och var mycket välkänd. För samtiden var m.a.o. de blivande kvartersnamnen mycket välbekanta.

Cortman dör år 1709 i Stockholm, kanske i pesten som ev. kom redan det året till staden men helt säkert år 1710.Test