Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Johan Eberhard Carlberg

Bild på Johan Eberhard Carlberg

 

Information om Johan Eberhard Carlberg

Född: 1683-2-24, Göteborg
Död: 1773-10-22, Stockholm

Johan Eberhard Carlberg föddes år 1683 i Göteborg, hans far var biskopen Johan Carlberg (1638-1701) och hans mor var Elisabeth Agnes Stroh (1660-1717). Han bodde sin första 4 år i Göteborg där hans far vid den tiden var predikant men familjen flyttade år 1687 till Stockholm där hans far blev utsedd till överhovpredikant hos drottning Ulrika Eleonora (av Danmark). Vistelsen i Stockholm blev endast 2 år för år 1689 utses hans far till biskop i Göteborg och familjen flyttar tillbaka och det är på biskopsgården i Göteborg som han kommer att växa upp tillsammans med sina 3 bröder, Johan (1681-1724), Börje (1684-1703) och Bengt Wilhelm (1696-1778).

Carlberg kom inte att följa sin far i dennes fotspår utan gick istället in i det militära och där valde han fortifikationen, fortifikationen vid den här tiden var arkitektur, teknik och ingenjörsvetenskap. Det var också i fortifikationen han kunde få utbildning i arkitektur som var hans stora intresse. År 1702 blir han befordrad till konduktör (en officersgrad inom fortifikationen ungefär motsvarande löjtnant).

År 1708 gifter han sig med Magdalena von Seth (1686-1717), äktenskapet blir barnlöst och redan år 1717 dör Magdalena. Det är då som Carlberg begär avsked från det militära (han är då kapten) för att istället börja som stadsarkitekt i Göteborg. Han kom att stanna på tjänsten och i Göteborg under 10 år vilka var viktiga för han utveckling men även kom att påverka hela Göteborgs utveckling. Det var Carlberg som utvecklade stadsplanen för Göteborg inom vallarna i ett rektangelmönster efter förebilder från utlandet. När Göteborg år 1721 drabbas av en större eldsvåda kan han sätta delar av sin stadsplan i verket.

År 1718 gifter sig Carlberg för andra gången, nu mer Birgitta Thingwall (1699-1732), de får dottern Christina Maria. År 1727 flyttar familjen Carlberg till Stockholm där han har blivit erbjuden tjänsten som stadsarkitekt vilket kommer att göra honom till en av stadens mer framstående stadsarkitekter genom historien. Han att ganska snart omorganisera hela myndigheten men bl.a. större befogenheter. Han kommer att driva igenom en n byggnadsordning år 1736 som blir av största vikt för 1700-tals arkitekturen i Stockholm.

År 1732 dör hans andra hustru, Birgitta, och han kommer redan året efter gifta om sig för tredje och sista gången. Kristina Engel Geijer (1713-1781) heter han tredje hustru och de får 2 barn, Bengt Gustaf (1735-1808) och Christina Engel (1736-1804). Carlberg arbetar intensivt med flera stora projekt i Stockholm däribland hur små platser skulle utnyttjas för bättre kommunikationer mellan stadens olika delar.

Carlberg kom även att rita ett antal av stadens mest kända byggnader, ombyggnaden av det Bondeska palatset till stadens nya rådhus, det nya Börshuset på Stortorget, Maria kyrkas ombyggnad efter den stora eldsvådan, ombyggnaden av Storkyrkan med det nya tornkrönet.

Carlberg dog år 1773, hela 90 år gammal vilket var en mycket hög ålder på den här tiden.Test