Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Johan III Vasa

Bild på Johan III Vasa

 

Information om Johan III Vasa

Född: 1537-12-20, Stegeborgs slott
Död: 1592-11-17, Stockholm

Johan Vasa* föddes på Stegeborgs slott år 1537, hans far var kung Gustav Eriksson Vasa (1496-1560) och hans mor var Magareta Eriksdotter Leijonhuvud (1516-1551). Han var den näst äldsta sonen av 6 och hade dessutom 5 systrar, han skulle blir svensk kung åren 1568-1592 med beteckningen Johan III. Hans föregångare med samma namn var Johan Sverkersson (Johan I) och unionskungen Hans I (i Sverige kallad Johan II).

Johan växte upp i det kungliga hovet i Stockholm tillsammans med sina syskon, hans far Gustav Vasa såg till att de alla fick undervisning i en rad ämnen. Ett av dessa ämnen var ekonomi där Johan fick tillsammans med sin äldre bror Erik olika uppdrag vid Sala silvergruva.

År 1555 fick han följa med sin far när han reste till Finland för att hantera den s.k. ryska frågan, ryssarna hade gått över gränsen till Finland men det hela handlade egentligen om hanteringen av Livland där den livländska ordensstaten var i upplösning och förhandlingar med Ryssland avseende en lösning påbörjades. Johan fick här sin första inblick i hur man förhandlar med utländska stater.

Gustav Vasa utser under sina sista år sönerna till hertigar med ett visst självstyre, Johan blir hertig av Finland och efter sin fars död år 1560 när han efterträds av Johans äldre bror Erik börjar han driva en alltmer självständig politik. Många gånger innebär detta stora tvister med brodern, t.ex. då han gifter sig år 1562 med den polska prinsessan Katarina Jagellonica (1526-1583). De kommer att få tre barn, två döttrar och en son.

Brytningen med brodern blir total år 1567 när denne förklaras sinnessjuk och Johan utses till kung (som Johan III) den 30:e september år 1568. Familjen flyttar nu från Finland och bosätter sig på slottet Tre Kronor i Stockholm vilket leder till en rad problem då drottningen och barnen är katolska och Johan III försöker få en återgång till den katolska tron i Sverige. Problemen försvinner aldrig under Johans tid som kung men mildras när Katarina dör år 1583. Han gifter nu om sig år 1585 med Gunilla Johansdotter Bielke och de kommer att få en son, Johan.

Johan III:s tid som kung kommer att kännetecknas av en rad stora byggnationer, han är kanske den kung i Sveriges historia som initierat flest byggen, allt från slott och borgar till kyrkor och kloster.

Johan III dör år 1592 och efterträds av sin äldsta son, Sigismund I. Detta kommer att leda till en turbulent tid i landet då den nya kungen dels är katolik men även kung av Polen. Det kommer att sluta med krig och att Sigismund avsätts och Johan III:s bror Karl blir ny kung år 1604 som Karl IX. Men det är, som det brukar heta, en annan historia.

*Vi redovisar endast ett sammandrag av kung Johan III:s gärningar på denna sida och rekommenderar vidare läsningar om hans liv och gärningar för den som är intresserad via böcker och andra mer utförligare skrifter.Test