Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Joachim Sutthoff

Bild på Joachim Sutthoff

 

Information om Joachim Sutthoff

Född: 1723--, Stockholm
Död: 1756--, Stockholm

Joachim Sutthoff föddes år 1723 i Stockholm, hans far var handels- och köpmannen Peter Sutthoff . Familjen hade flyttat till Stockholm under det Stora Nordiska kriget (1700-1721) och etablerat sitt handelshus i staden. Sannolikt växte Joachim upp i Stockholm tillsammans med sina syskon Hans Henrik (1722-1785) och Petter (1727-), det fanns säkert fler syskon men dessa är okända för oss.

Joachim kom att bli en av de mer kända handelsmännen i Stockholm. Troligen började han arbeta hos sin far för att senare tillsammans med sina bröder bli delägare i företaget, efter faderns död (troligen någon gång i början på 1750-talet) tog han över firman. Den huvudsakliga verksamheten var importverksamheten från Ryssland men han hade även rederiverksamhet och var en av stadens större fastighetsägare.

I början av 1750-talet ägde han alla de 4 husen i kvarteret Python och det var han som lät bygga det stora huset vid Skeppsbron 16. Fram tills dess hade där legat ett mindre stenhus som byggts på 1640-talet. Idag är även det Sutthoffska huset borta, det revs år 1919.

Släkten Sutthoff var och är en stor släkt som troligen ursprungligen kom från Lubeck i Tyskland. Några flyttade in till Stockholm redan på 1600-talet med andra bosatte sig i dagens Finland och främst i Viborg för att bedriva handel med Ryssland, troligen främst med pälsverk etc.

Vi känner inte till hur många barn Joachim fick och har bara obekräftade källor som säger att han var gift med en Johanna Catharina Burman. Vi är heller ej helt säkra på när han dog, troligen år 1757 för då köps det stora huset vid Skeppsbron 16 av en Fabian Lagerberg.Test