Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Jacques Foucquet d.y.

Bild på Jacques Foucquet d.y.

 

Information om Jacques Foucquet d.y.

Född: 1660--, Frankrike
Död: 1731--, Frankrike

Jacques Foucquet d.y. (den yngre) föddes i Frankrike år 1660 och var son till konstgjutaren och bildhuggaren Jacques Foucquet d.ä. (den äldre), hans mor var Jeanne Ninet. Han växer troligen upp i Paris där hans far bl.a. arbetar åt skulptören Pierre Mazeline, vi vet att han hade många syskon men vi kan endast namnet på en av hans yngre bröder, Bernard Foucquet som också skulle komma att bli en konstnär (ornamentskulptör till skillnad från faderns om var figurskulptör) och arbeta samtidigt som sin bror och far på Stockholms slott i Stockholm.

Vi vet inte så mycket om Foucques första tid men mycket troligt så började han säkert som hjälpreda till sin far alternativt hos någon denne arbetade för. Vi vet dock att han någon gång på slutet av 1670-talet studerade på Académie Royal de Peinture et de Sculpture i Paris under arkitekten och målaren Charles Le Brun (1619-1690). Le Brun var en av kung Ludvig XIV:s favoriter (och hovmålare) när det gäller dekorativ klassicism som är en renare form av barock.

Då Le Brun var hovmålare hos kung Ludvig XIV och förstod kvaliteten på Foucquets arbeten hjälpte han honom till anställning på det s.k. "Bâtiments de Roi" under 1680-talet (åren 1685-1693 finns han upptagen som en "éléves peintress") där han gjorde en rad arbeten, ofta under överinseende av Le Brun. Vi vet att han dessutom under denna period också var tidvis i Rom (åren 1687-1692) och fick en rad priser för sina målningar år 1691 och 1692.

Under början av 1690-talet i Stockholm påbörjas renoveringen och ombyggnaden av slottet Tre kronor under arkitekten Nicodemus Tessin d.y. ledning och han vill ha franska konstnärer för arbetet med utsmyckning. Någon gång år 1693 träffar den svenska representanten i Paris Daniel Cronström Foucquet och rekryterar honom till arbetet med slottet i Stockholm dit han anländer på sensommaren år 1694.

Foucquet arbetar främst med den norra längan som då var nybyggd i barockstil. Vi vet att han åren 1694-1697 arbetade på den översta våningen i den norra längan med bl.a. allegoriska målningar som de bevarade plafonderna i Psyckesalongen föreställande våren i from av gudarna Venus och Mars. Dessa plafonder räddades undan den stora slottsbranden år 1697 och kan idag ses i Gustav III:s paradsängkammare. Det är också under denna tid som Foucquet rekommenderar Tessin att anställa sin far (Jacques Foucquet d.ä.)) och yngre bror (Bernard Foucquet) för att bl.a. bygga upp konstgjuteriet vid den s.k. Rännarbanan samt att hjälpa till med utsmyckningar på slottet.

År 1697 brinner slottet Tre Kronor ner till grunden, ja inte helt för stora delar av den nybyggda norra längan klarar sig men Tessins förslag för ett nytt slott ändrar förutsättningarna helt avseende arbetet på slottet. Foucquet engageras att göra en rad målningar för det nya slottet även om det inte finns att se ännu. I det stora Karl XI:s galleri kan vi se i taket Foucquets stora målningar föreställande kung Karl XI som segerherre i mitten och med allegoriska målningar föreställande kriget och freden på resp. sidor. Han har dessutom gjort en rad mindre arbeten. Foucquet var under sin tid i Stockholm den högst betalda av alla de franska konstnärerna.

Jacques Foucquet d.y. återvänder till Frankrike år 1702 för att nästan direkt resa vidare till Italien och där tar vår information om hans fortsatta öden slut. En sista uppgift finns dock i faderns bouppteckning från 1731 där det står att sonen (Jacques Foucquet d.y.) arbetade inom "Bâtiments de Roi" som en uppsyningsman "chef du Fourrière du Roi." vilket var en ledande position. Han hade m.a.o. återvänt från Italien och arbetade i Paris igen.

Vi att han var gift med Charlotte Elisabeth Colin och att de hade minst en son, sonens namn var Jacques Foucquet men vi vet inte om dessa följde med till Sverige. Vi vet dock att Tessin skrev i ett brev hösten år 1702 att "en målarhustru och en bildhuggare" dött inom loppet av några veckor. Om denna hustru var Charlotte Elisabeth Colin förklarar det Foucquet hastiga avresa till Frankrike samma år.Test