Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Karl Hjalmar Branting

Bild på Karl Hjalmar Branting

 

Information om Karl Hjalmar Branting

Född: 1860-11-25, Stockholm
Död: 1925-2-24, Stockhol

Karl Hjalmar Branting föddes år 1860 i Stockholm, hans far var gymnasten och professorn Lars Gabriel Branting (1799-1881) och hans mor var Emerentia Maria Charlotta Emma af Georgii(1821-1880). Han var enda barnet och hans far var en framstående man som bl.a. var chef för Gymnasistiska centralinstitutet där han efterträdde den berömde Pehr Henrik Ling.

Hjalmar Branting skulle komma att bli Sveriges första socialdemokratiska statsminister och under sin tid landets mest inflytelserika politiker. Men han började med att studera vid Beskowska skolan år 1868, fortsatte vid Stockholms gymnasium där han tog examen år 1877 och avslutade med att läsa vid Uppsala universitet år 1882.

Efter examen började han vid tidningen Tiden som dock ganska snart gick konkurs, tidningen lades ned och Branting gick istället in i det Socialdemokratiska partiet i Stockholm. På 1880-talet var partiet mycket litet i Stockholm och dessutom delat på två fraktioner, en leddes av August Palm och den andra opponerade sig mot August Palm. År 1886 lyckades de förenas och då kom den socialdemokratiska tidningen att hamna under Branting och Axel Danielsson, snart lämnade Danielsson och Branting hade vid bara 26 års ålder nått till de högsta politiska höjderna inom partiet och kunde via tidningen skapa opinion.

År 1884 gifte han sig med Anna Mathilda Charlotta Jäderin (1855-1950) och der fick barnen Georg och Sonja.

Branting kom att engagera sig i en rad frågor under 1890-talet och första årtiondet av 1900-talet tills han år 1907 valdes till partiets ordförande. Det här var en svår tid för landet med unionsupplösningen med Norge år 1905 och redan år 1914 bröt det första världskriget ut och Sverige valde att hålla sig neutralt. Under kriget bildade Hjalmar Hammarsköld regering som var en tjänstemannaregering och det var först år 1917 som den ersattes av en politisk koalitionsregering där Branting ingick som Finansminister.

Brantings stora tid skulle komma år 1920 när han själv kunde tillsätta en regering med sig själva som statsminister. Den första socialdemokratiska regeringen någonsin och med honom som den första socialdemokratiska statsministern någonsin. Han skulle även bilda regering åren 1921-1923 och 1924-1925.

År 1921 tilldelades han Nobels fredspris och kallades för "den store europén". 1922 fick han acceptera beslutet i Nationerna förbund där Åland inte kom att tillhöra Sverige trots att den absoluta majoriteten av ålänningarna ville det. Branting har gett namn åt en rad platser, gator och torg runt om i Sverige. I Stockholm finns Brantingtorget i Gamla Stan, Hjalmar Brantinggatan och dessutom Brantingmonumentet vid Norra Bantorget. Det finns även Hjalmar Brantings Plads i Köpenhamn.

Branting dog år 1925 och ligger begravd op Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm.Test