Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Henrik Falkenberg

Bild på Henrik Falkenberg

 

Information om Henrik Falkenberg

Född: 1654-3-10, Stockholm
Död: 1691-12-4, Stockholm

Henrik Georg Falkenberg föddes år 1637 i Stockholm, hans far var Conrad Falkenberg (1591-1654) och hans mor var Catharina Bonde (1614-1652). Han växte upp i Stockholm som äldst av 12 barn.

men började år 1652 studera vid Universitetet i Uppsala. Vi vet att han var med på drottning Kristinas sista riksdag då han var upptagen som en av deltagarna. Han kom även att delta på riksdagarna år 1655, 1664 och 1668.

Han gift sig första gången med Maria Spanheim (1648-1668) och de fick dottern Charlotta (1667-1745), troligen dog hustrun i barnsäng vid födseln av dottern Catharina.

År 1661 blev han utsedd till assessor i Kammarkollegiet med tjänstgöring i kammarrevisionen som leddes av riksskattemästaren Gustaf Bonde (Falkenbergs morbror), han skötte sina sysslor så bra att han år 1664 blev befordrad till kammarråd och behöll den positionen i 10 år. År 1669 ingick han i den grupp av tjänstemän som förhandlade med representanter från Pommern angående områdets förvaltning.

År 1670 köpte han det stora Ryningska palatset i Gamla Stan av Erik Rynings änka, Maria Elisabeth Kurzel. Det var en av de största husen i staden och han bosatte sig där med sin 2:a hustru, Christina Maria Kruse (-1727), som han gift sig med år 1668. De fick 4 söner och 3 döttrar varav dottern Eva Catharina (1680-1707) skulle komma att ärva palatset efter Falkenbergs död år 1691.

Åren 1676-1679 var Falkenberg landshövding i Älvsborgs län och blev år 1678 utsedd till lantmarskalk (talman för adeln) vid riksdagen i Halmstad. Han kom att delta i flera riksdagar under 1680-talet men kom även komma i onåd hos kung Karl XI och lär då ha sagt: "som uti mine anförtrodde ämbeten felat och icke uti verket förmått prestera, som min hug och trogne vilja och uppsåt mig hava dikterat". Han tvingades betala 40 000 riksdaler kopparmynt för att kungen skulle fria honom från åtal.

År 1690 utsågs han av kung Karl XI att resa till Pommern för att genomdriva reduktionen vilket han gjorde men kallades hem året därefter av kungen för att redovisa sina resultat. Han kom dock att dö redan före det arbetet var avklarat och ligger idag begravd i Vadsbro kyrka i den Falkenbergska graven.Test