Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Hedvig Eleonora Holstein-Gottorp

Bild på Hedvig Eleonora Holstein-Gottorp

 

Information om Hedvig Eleonora Holstein-Gottorp

Född: 1636-10-23, Holstein
Död: 1715-11-24, Stockholm

Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp föddes år 1636 på Gottorps slott i Tyskland, hennes far var hertig Fredrik III av Holstein-Gottorp och hennes mor var Maria Elisabeth av Sachsen. Hon växte upp med 7 syskon.

Hon skulle komma blir svensk drottning under endast 6 år men änkedrottning under hela 55 år, den längst överlevande änkedrottningen i Sveriges historia. Hon skulle se både sin son och sonson bli kungar och hos skulle få ett enda barn.

Hedvig Eleonora växte upp i Holstein, ett furstedöme i det tyska-romerska riket när gränsen mot Danmark som det hade problematiska relationer till. Hennes far såg en möjlighet till ett närmande till Sverige, traditionell fiende till Danmark, för att få en mer självständig ställning och ett äktenskap mellan hans 2:e äldsta dotter och den svenska kungen, Karl X Gustav , var perfekt för honom.

Hedvig Eleonora gifte sig med kung Karl X Gustav år 1654 när hon var 18 år gammal. Det var drottning Kristina I som föreslog det när hon passerade hertigdömet på sin väg till Rom efter hennes abdikation. Kristina rekommenderade den äldre systern Magdalena Sibylla men när målningar på hertig Fredrik III:s döttrar visades upp för kung Karl X Gustav valde han istället Hedvig Eleonora p.g.a. dennas större skönhet.

Hedvig Eleonora skulle vara svensk drottning under åren 1654-1660 när kung Karl X Gustav dog och deras son, Karl XI blev ny kung. Sonen var dock bara 5 år gammal när fadern dog så under åren 1660-1672 var Hedvig Eleonora Sveriges regent tillsammans med en förmyndarregering.

När Karl XI utsågs som kung år 1672 blev hon officiellt Riksänkedrottning och hennes relation med sonens hustru, Ulrika Eleonora av Danmark var alltid problematiskt p.g.a. hennes uppväxt i Hollstein-Gottorp med Danmark som ett ständigt hot. Svärdottern dog dock redan 1693 men även hennes son, Karl XI, dog strax därefter år 1697 och än en gång kom hon att bli Sveriges regent under sin sonson, Karl XII:s omyndigtid. Han förklarades dock myndig redan 15 år gammal så tiden som regent blev kort.

Under åren 1697-1715 var hon rikets första dam då sonen, Karl XII aldrig gifte sig. Under den tiden som kungen var utomlands, vilket var merparten av hans tid som kung (åren 1700-1713) fungerade hon som kungens representant i Sverige och tog t.ex. emot utländska sändebud, förhandlade med riksdagen mm.

Hon kom att påverka kulturlivet i Sverige och Stockholm genom sitt stora intresse för konsten och arkitekturen. Hon var t.ex. den som skyddade arkitekten Nicodemus Tessin d.y. under hans tidiga år och även konstnären David Klöcker-Ehrenstrahl. Det var också hon som såg till att den första fasta teatern i Sverige öppnades i det Stora Bollhuset, den skulle senare utvecklas till dagens Kungliga Dramatiska Teater.

Hon dog år 1715 och slapp därmed se sin sonson, Karl XII dö år 1719.Test