Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Hans Weiler

Bild på Hans Weiler

 

Information om Hans Weiler

Född: --,
Död: 1656--, Stockholm

Hans Weiler föddes sannolikt någon gång på 1590-talet, vi vet inte var och vi vet inte heller vem som var hans far eller mor. Vad vi vet är att hans farbror hette Mårten Weiler och han kom att påverka Hans liv en hel del.

Hans farbror Mårten Weiler beskrevs i Stockholms tänkebok år 1616 som en "ährlig och wälachtadh och konstrijk man" samt att han var "välbe". Denna beskrivning användes på denna tiden för s.k. stensnidare (stenhuggare av figurer) och kopparstickare (en person som gör kopparstick) medan ordet "välbe" sannolikt innebar att han var s.k. Riksvärdie (den person som ansvarar för rikets mått och vikter). En viktig person m.a.o. Att han sedan också ägde en rad fastigheter i staden visar att han dessutom var rik.

Mårten dör ca år 1619 och hans tillgångar ärvs av hans fru, Margareta Mattsdotter. När hon dör ger hon allt hon äger till sin dotterdotter Brita Månsdotter som sedan år 1619 var gift med Hans Weiler (Mårtens brorson), det var på detta sätt som Hans kom över sin farbrors alla tillgångar och som gav honom möjlighet att bl.a. bli ägare till huset på Storkyrkobrinken 3 som än idag kallas för det Weilerska huset efter honom.

Hans kom också, precis som sin farbror Mårten, att bli Riksvärdie och assessor (ordinarie ledamot) i Bergskollegium (det ämbetsverk som ansvarade för gruvnäringen och metallförädlingen i Sverige). Vi vet att han hade dessa tjänster år 1629 men troligen hade han tillträtt några år tidigare, kanske i samband med hans farbrors död år 1619.

Hans Weiler dör år 1656 i Stockholm och hans tillgångar ärvs av hans hustru Brita som lever fram till år 1677.Test