Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Gustav IV Adolf Oldenburg

Bild på Gustav IV Adolf Oldenburg

 

Information om Gustav IV Adolf Oldenburg

Född: 1778-11-1, Stockholm
Död: 1837-2-7, S:t Gallen, Schweiz

Gustav Adolf (Gustav IV Adolf som kung) föddes år 1778 i Stockholm, hans far var kung Gustav III (1746-1782) och hans mor var drottning Sofia Magdalena av Danmark (1746-1813). Han växte upp på det Kungliga slottet i Stockholm utan några syskon, hans enda bror Karl Gustav blev bara ett år gammal.

Gustav Adolf fick ingen lätt uppväxt och inte heller något lätt vuxenliv, han blev lurad och av intrigmakare felaktigt avsatt i en kupp som gjorde att Sveriges krona kom att hamna på en fransk marskalk som ogillade Sverige, svenskarna, det svenska klimatet och det svenska språket. Men vi tar det från början.

Gustav Adolf växte upp relativt ensam på det stora slottet, han var enda barnet och trots en ambitiös uppfostran fick han nog inte den emotionella stimulans som också krävs för välmåendet. Han studerade under privatlärare på slottet men tiden för lekar var mycket snålt tilltagen. Han beundrade sin far, Gustav III, mycket och att fadern mördades år 1792 när han var endast 14 år gammal underlättade inte hans start i livet.

Efter Gustav III:s död bildades en förmyndarregering och i den satt bl.a. Gustav Adolfs farbror Karl (kanske den som låg bakom mordet på Gustav III). Karl var dock dominerad av Gustaf Adolf Reuterholm som i praktiken blev den som styrde Sverige under åren 1692-1696. Reuterholm var sannolikt inblandad i mordet på Gustav III och tog tillfället i akt att hämnas på alla personer som stått Gustav III nära, Armfelt, Rudenschöld m.fl. Han kom också att införa en rad beslut som stod i strid med upplysningstiden under Gustav III men även i strid med idéer från den Franska revolutionen, han lade bl.a. ner den Svenska Akademien.

År 1796, den 1:a november, förklarades Gustav IV Adolf myndig och förmyndarregeringen upplöstes. Inom kort hade han tagit tillbaka merparten av alla de beslut Reuterholm tvingat på landet och samma sak gällde för de personer som råkat illa ut. Det han dock inte gjorde var att avskaffa enväldet som var impopulärt bland allmänheten medan han införde besparingar i hovlivet vilket blev impopulärt bland adeln, han hade m.a.o. svagt stöd vilket skulle visa sig katastrofalt.

År 1797 gifter han sig med Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden (1781-1826) och de fick barnen Gustav* (1799-1877), Sofia (1801-1865), Amalia (1805-1853) och Cecilia (1807-1844).

Gustav IV Adolf tyckte mycket illa om Ryssland efter faderns förlorade krig men också p.g.a. de landavträdelser Sverige tvingades till. Han tyckte lika illa om Napoleon som under 1800-talets börjar skulle dra fram som en virvelvind genom Europa. År 1805 gick han med i alliansen mot Frankrike och Sverige sände trupper till Pommern. Efter freden i Tilsit belägrade Franska trupper Svenska Pommern och Gustav IV Adolf blev allt mer impopulär p.g.a. de uteblivna framgångarna i kriget. Vid den här tiden gick även Danmark med i kriget med Napoleon och franska trupper under ledning av Napoleons befälhavare, Jean Baptiste Bernadotte, hotade att gå över Öresund och attackera Skåne.

År 1807 slöt Ryssland fred med Frankrike och nu började problemen för Gustav IV Adolf, Ryssland försökte nu få med Sverige i en allians med Ryssland och Frankrike mot England vilket Gustav IV Adolf vägrade. Resultatet blev att ryska trupper i februari år 1808 gick över gränsen till Finland och Sverige var därmed attackerat av Ryssland. Kriget var inget som vare sig Sverige eller Gustav IV Adolf var förberedd på, det var ju den till nyligen allierade som anföll men det har ju visat sig både tidigare och senare att Ryssland inte är ett land att lita på.

Kriget gick inte bra och slutade i en fullständig katastrof där Sverige fick avträda hela Finland till Ryssland, det skulle man i Sverige aldrig glömma eller förlåta. För Gustav IV Adolf resulterade det i att den 13:e mars år 1809 blev han avsatt i en statskupp där det är troligt att hans egen farbror, Karl, låg bakom (precis som för hans far Gustav III).

Resten av Gustav IV Adolfs liv skulle bli tragiskt. Efter kuppen utvisades han och familjen till Baden där de bosatte sig. År 1810 lämnade Fredrika av Baden honom och flyttade med barnen till Karlsruhe. Han började kalla sig för "Greven av Gottorp" och senare som "överste Gustavsson". Han brevväxlade med sin mor fram till hennes död år 1813. Åren fram till år 1833 bor han på många olika ställen men då flyttar han in i ett värdshus i S:t Gallen i Schweiz där han stannar fram till sin död år 1837. År 1884 flyttas hans kropp från Oldenburg där han begravdes till Riddarholmskyrkan i Stockholm där han nu ligger.

Efter hans avsättning försökte hans farbror och senare Karl XIV Bernadotte att göra allt för att radera hans minne, hans namn togs bort från alla inskriptioner, från dokument och statyer av honom förstördes. Idag är en av de få offentliga minnesmärken av honom inskriptionen på Obelisken som står på Slottsbacken som han lät resa till minnet av sin far, Gustav III, och Stockholms borgare i samband med kriget mot Ryssland åren 1788-1790.

 


*

Gustav av Wasa

Sonen Gustav Gustavsson (bilden ovan) som var den rättmätiga svenska tronarvingen, han blev dock genom intriger av Karl XIII och ett antal andra fråntagen tronen. Han fick en viss upprättelse av den Österrikiska kejsaren som gav honom titeln "av Wasa". Han fick en framgångsrik karriär och fick bl.a. ett eget regemente som kallades "Kaiserliche koenligliche infanterieregimente Prinz von Wasa Nr. 60). Han fick två barn varav Karolina skulle bli den sista svenska av ätten Holstein-Gottorp, hon dog år 1902 och är begravd i Dresden. Gustav är idag begrav i Riddarholmskyrkan vilket tilläts av släkten Bernadotte först efter han avsagt sig alla anspråk på Sveriges tron.Test