Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Gustav III Oldenburg

Bild på Gustav III Oldenburg

 

Information om Gustav III Oldenburg

Född: 1746-1-24, Stockholm
Död: 1792-3-29, Stockholm

Gustav III av släkten Holstein-Gottorp föddes i Stockholm år 1746. Kungafamiljen hade då fortfarande inte flyttat in i det nya slottet som var under uppbyggnad utan bodde i det Wrangelska palatset (också kallat Kungshuset) på Riddarholmen. Han far var Adolf Fredrik som valdes till svensk kung under påtryckning av tsarinnan Elisabeth av Ryssland efter det misslyckade kriget åren 1741-1743. Hans mor var Lovisa Ulrika av Preussen, dotter till Fredrik den store av Preussen.

Gustav hade 3 syskon, bröderna Karl (senare kung Karl XIII), Fredrik Adolf och systen Sofia Albertina. Det nuvarande Arvfurstens palats på Gustav Adolfs torg i Stockholm där utrikesdepartmenten sitter uppfördes av Sofia Albertina. Gustav uppfostrades enligt den franska upplysningsåskådningen där naturvetenskaperna tog stort utrymme medan den strikta formen av kristendomen fick stå tillbaka. Detta skulle senare ta sig utryck i grundandet av den Musikaliska akademien (1771), Målar- och bildhuggarakademien (1773), Svenska Akademien (1786), Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien (1786), Svenska Operan (1773), Kungliga teatern (1782), Kungliga baletten (1773) och den Kungliga Svenska Dramatiska Teatern (1787) mm.

Det var många som hade synpunkter på Gustav uppfostran vilket gjord att han slets mellan olika metoder och ämnen. Detta påverkade honom inte på ett positivt sätt. År 1766 blev han tvingad att gifta sig med den danska prinsessan Sofia Magdalena vilket gjorde att relationen med hans mor blev sämre då hon hade en dåligt relation med den nya sonhustrun.

År 1771, när Gustav är på resa i Paris, dör han far och han övertar kungamakten i Sverige. Den 19:e augusti år 1772 genomför han en kupp och inför i praktiken envälde genom 1772 års regeringsform. Han använde sin nya makt till att göra en rad förbättringar som gav honom folkets kärlek och uppskattning, tortyrens avskaffande, bättre hälsovård, bekämpning av korruptionen, en rad lättnader på handelns område, frihet för nya religioner som t.ex. judendom och katolska kyrkan, förbättrade armén och flottan, mildrade strafflagen, inför inlösen av mynt och sedlar mm.

År 1788 förklara Gustav III Ryssland krig vilket inte gick så bra förutom det sista stora slaget, slaget vid Svensksund den 9.e juli år 1790. Det var det största sjöslaget någonsin i Östersjöns historia och segern var mycket överlägsen. År 1790 undertecknads freden och Gustav återvände till Sverige där han firade med en staty av honom själv som står där hans fartyg, Amphibion, lade till vid kajen nedanför det Kungliga slottet. Det största minnesmärket är dock Obelisken som står högst upp på Slottsbacken som hans son, kung Gustav IV Adolf lät resa senare.

Den 16:e mars år 1792 utsätts han för ett attentat i samband med en maskeradbal på operan i Stockholm, han dör 13 dagar senare. Attentatsmannen var Jacob Johan Anckarström med ett antal sammansvurna. Den troliga dirigenten av mordet var sannolikt hans egen bror, Karl. Gustav III begravdes i Riddarholmskyrkan.

Gustav fick två söner, Gustav (kung Gustav IV) och Karl Gustav (dog endast ett år gammal).Test