Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Gustaf Bonde

Bild på Gustaf Bonde

 

Information om Gustaf Bonde

Född: 1620-2-1, Esplunda i Örebro
Död: 1667-5-25, Hamburg

Gustaf Carlsson Bonde (till Laihela) föddes år 1620 på Esplunda herrgård i Örebro, hans far var friherren och riksrådet Carl Bonde (1582-1652) och hans mor var Beata Oxenstierna (1591-1621). Han växte troligen upp i Jönköping resp. Örebro tillsammans med sina 3 syskon, Catharina (1614-1652), Margareta (1615-1658) och Christer (1621-1659). Notera att alla syskonen dör när de är mellan 38-47 års ålder och sannolikt dör han mamma i samband med födseln av Christer år 1621 när Gustaf bara är ett år gammal.

Vi har inte så mycket uppgifter om Bondes tidiga år men sannolikt fick han privatundervisning i hemmet, det var normalt för adelsbarn och studerade senare på universitetet i Uppsala vilket också var det normala. Då han var äldsta sonen blev han extra uppmärksammad för det var han som skulle överta faderns stora tillgångar och titlar efter dennes död.

År 1645 blev han utsedd till kammarråd under drottning Kristina och år 1653 blev han riksråd, det var rikets högsta råd under kungen/drottningen och bestod oftast av några få personer ur högadeln. Året efter avsäger sig drottning Kristina tronen och efterträds av sin kusin Karl Gustav (kung Karl X Gustav). Kungen vill genomföra en s.k. reduktion (att ta tillbaka egendomar från adeln) och utser Bonde till kommissarie för reduktionskollegiet år 1655, det gör Bonde mindre populär bland övriga adelspersoner.

Kung Karl X Gustav dog år 1660, bara 6 år efter han blev kung, och då blev Bonde riksskattemästare. Han lade direkt fram en plan för rikets finanser som baserades på en fredlig och sparsam ekonomisk politik vilket bl.a. ledde till att kronan kunde betala av på sina skulder åren 1661-1664. Han kom i konflikt med Magnus De la Gardie som var för spendering och krig men som inte kunde rå på Bonde.

År 1662 började han bygga det stora Bondeska palatset i Gamla Stan där idag Högsta Domstolen ligger, där bodde han när han besökte staden, annars bodde han på Hässelby slott i västra Stockholm som han lät bygga på 1650-talet.

När den Palmstruchska banken gick omkull år 1664 var Bonden en av de som ville att adeln och Stockholms stad skulle ge garantier till de som blev ekonomisk lidande vilket senare skulle resultera i att Sveriges Riksbank grundades år 1668.

Gustaf Bonde dog år 1667 i Hamburg då han var på hemväg efter en utlandsresa till ett spa i Tyskland. Han ligger begravd i Spånga kyrka inte så långt från Hässelby slott.Test