Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Sixten Gabriel von Friesen

Bild på Sixten Gabriel von Friesen

 

Information om Sixten Gabriel von Friesen

Född: 1847-12-11, Hökhuvud
Död: 1921-12-1, Stockholm

Sixten Gabriel von Friesen föddes år 1847 i Hökhuvud norr om Uppsala, hans far var kontraktsprosten Fredrik von Friesen (1802-1872) och hans mor var Justina Elisabeth Brolin (1818-1902). Han växte upp i den lilla byn tillsammans med sin bror och 3 systrar och sannolikt gick han i folkskola där.

År 1865 tog han studentexamen i Uppsala och samma år började han på universitet i samma stad. År 1870 tog han sin filosofie kandidatexamen vid universitet och började undervisa som extralärare vid Stockholms gymnasium och var lektor där åren 1872-1876. Samtidigt med sin tjänst som lektor fortsatte han sina studier mot en doktorsexamen vid Uppsala universitet som han gick ut år 1877.

Han kom att fortsätta inom skolans värld och var rektor för Stockholms gymnasium åren 1876-1880 och samtidigt som han var ledamot av läroverkskommittén åren 1879-1880 och 1882-1884. Han arbetade som rektor för Stockholms realläroverk åren 1880-1891 parallellt med att han var ledamot för överstyrelsen av Stockholms folkskolor åren 1880-1889.

Under den här intensiva perioden inom skolväsendet hann han även med att åren 1885-1886 samt 1891-1905 vara riksdagsledamot i andra kammaren samt åren 1905-1915 vara riksdagsledamot i första kammaren, där var han även vice talman åren 1913-1915. Han kanske största politiska insats blev att år 1899 ta initiativet till att Liberala samlingspartiet bildades år 1900 och som representant för dessa satt han i riksdagen därefter.

Sixten von Friesen var under hela sin politiska bana en vänsterman och liberal och drev bl.a. frågor som den allmänna rösträtten vilken låg honom varmt om hjärtat. Han kom även att bli engagerad inom stadsfullmäktige i Stockholm där han år 1904 utsedd till ordförande och några år senare, år 1908, blev han även utsedd till ordförande i Svenska stadsförbundet.

År 1916 lämnade han politiken och pensionerade sig, von Friesen gifte sig aldrig och dog i Stockholm år 1921.Test