Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Gabriel Gabrielsson Oxenstierna

Bild på Gabriel Gabrielsson Oxenstierna

 

Information om Gabriel Gabrielsson Oxenstierna

Född: 1618-6-7, Stureforsa i Östergötland
Död: 1647-2-25, Stockholm

Gabriel Gabrielsson Oxenstierna föddes år 1618 på sin mors gård Stureforsa i Östergötland. Hans far var riksrådet och riksdrotsen Gabriel Gustafsson Oxenstierna (1587-1640) och hans mor var Märta Bielke (1585-1620). Han växer upp som yngsta barnet i en barnaskara om 5 barn.

Gabriel kom aldrig att få någon framträdande roll motsvarande hans upphöjda släkt och berömda far och farbror, kanske på hans större intresse av administration än militära frågor samt att han dog endast 29 år gammal år 1647.

Han börjar sina studier vid Uppsala universitet år 1633 och fortsätter sedan studierna vid universitetet i Leiden åren 1637-1639. Hans intresse för administration mm gjorde att han bl.a. arbetade i riksarkivet som extra ordinarie kanslist år 1636.

År 1640 dör hans far och han ärver det stora ståtliga stenhuset vid Västerlånggatan, von der Lindeska huset, som var ett av stadens absolut ståtligaste. Det är också år 1640 han träder i tjänst hos drottning Kristina som kammarherre och blir en av hennes favoriter p.g.a. sin stora visdom. År 1645 befordras han till kammarråd och utses även till lantmarskalk (adelsståndets talman vid riksdagarna).

År 1645 gifter han sig med Brita Kurck (-1671) och de får barnen Märta (1646-1687) och Gabriel (1647-1700). Han säljer von der Lindeska huset till drottning Kristina på hennes önskan år 1646 och året efter dör han. Han blev år 1651, efter sin död, upphöjd till grevligt stånd av drottningen.Test