Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Ernst Abraham Jacobsson

Bild på Ernst Abraham Jacobsson

 

Information om Ernst Abraham Jacobsson

Född: 1839-8-16, Stockholm
Död: 1905-12-6, Stockholm

Ernst Abrahamn Jacobsson föddes i Stockholm år 1839, hans far var grosshandlaren och hovparfyrmören Levi Abraham Jacobsson och hans mor var Sally Pohl (1815-1899). Han växte upp tillsammans med sina 3 systrar, Agnes (1837-1913), Selma (1841-1899) och Nanna Carolina (1848-1922). Två av hans systrar skulle nå stora framgångar, Agnes som blev berömd operasångerska och Selma som blev hovfotograf.

Jacobsson antogs redan som 14 åring vid Konstakademiens byggnadsskola och samtidigt med dessa studier tog han sin studentexamen vid Universitetet i Uppsala år 1860. Hans lärare vid akademien var Fredrik Wilhelm Scholander.

Efter examen vid akademien där han bl.a. fick det s.k. Lind-Goldschmidtska resestipendiet reste han till Frankrike, England och Skottland för att studera moderna skolbyggnader men även berömda byggnader i dessa länder. År 1866 var han tillbaka i Stockholm och ställde ut på den stora konst- och industriutställningen med bl.a. ritningar till Svea artilleriregementets kasern som var ett stort byggnadskomplex.

Efter utställningen reste han igen ut i Europa, den här gången till Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien för att studera arkitektur. Under resan fick han dessutom uppdraget att ordna den svenska paviljongen vid världsutställningen i Paris år 1867 för vilket han senare fick Vasaorden.

År 1870 gifte han sig med Selma Bertha Lamm (1846-1901) och de fick barnen Signe Fanny (1872-?), Gunnar Ludwig (1873-1957) och Astri Marianne (1878-1937).

Jacobsson var influerad av nyklassicismen och ansågs som modern i mitten av 1800-talet då han lät rita de första byggnaderna med synligt tegel och natursten och skulle bidra med den arkitektoniska utvecklingen. Hans kanske främsta byggnader är Skandinaviska Kreditaktiebolagets byggnad vid Storkyrkobrinken och Centraltryckeriets stora hus vid Vasagatan, det var dock kanske den vid Storkyrkobrinken som gav honom störst uppmärksamhet. Han kom att rita en lång rad byggnader runt om i hela landet och bli en mycket eftertraktad arkitekt.

Under sina sista år var han ansvarig för kung Oscar II:s stora restaureringsarbete av det Kungliga slottet som under drygt 100 år var tongivande för den centrala delen av Stockholm, det är först sedan år 2015 nästa stora renovering har påbörjats och då har man valt att följa det han åstadkom avseende både utsmyckning, färger och material. Under hans renovering kom han även att avsluta en rad arbeten som Nicodemus Tessin d.y. ritade på 1700-talet men som aldrig blivit avslutade, slottet blev m.a.o. mer färdigt efter renoveringen än vad det var före.Test