Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Erik Jönsson Dahlbergh

Bild på Erik Jönsson Dahlbergh

 

Information om Erik Jönsson Dahlbergh

Född: 1625-10-10, Stockholm
Död: 1703-1-16, Stockholm

Erik Jönsson Dahlberg* föddes i Stockholm år 1625, hans far var landsbokhållaren Jöns Eriksson Dahlberg (-1629) och hans mor var Dorotea Matsdotter (-1636). Erik föddes i Stockholm i samband med en av hans fars tjänsteresor dit men han bodde de första fyra åren på familjens gård, skattehemmandet Hanevad, i Simtuna i nuvarande Enköping. Han växte upp där som enda barnet fram till samma år då fadern dog, år 1629, då modern födde hans yngre syskon Sara och Aron (troligen tvillingar).

Efter faderns död fick familjen klara sig på egen hand fram till år 1632 då modern gifter om sig med löjtnanten vid Västmanlands regemente, Peder Gråå. Familjen flyttade säkert nu till Gråås hem och där fick modern ytterligare 2 barn (åren 1633 och 1636), Eriks halvsyskon. Troligen dog modern i samband med födseln av den sista av dessa år 1636 vilket lämnade Erik föräldralös förutom styvfadern. Han flyttade då till styvfaderns släktingar i Söderköping där han där han gick i skola.

År 1638, när han var drygt 12 år gammal, tog han sin examen och därefter reste han till Stockholm och sin farbror och förmyndare, räntmästaren Erik Eriksson (senare adlad år 1641 Svanfelt). Denne skickade honom till Mcolaus Detris skriv- och räkneskola i Hamburg där han tog examen år 1640. Efter examen får han anställning som skrivare hos generalkamreraren i Pommern under åren 1641-1647 då han bli utnämnd till konduktör (officersgrad inom Fortifikationen) vid de pommerska fästningarna och är kvar där till år 1650 när han reser till Frankfurt am Main. I Frankfurt deltar han i förhandlingarna avseende ersättningar från den Westfaliska freden år 1648.

År 1656 får han order om att resa till Polen där den svenska armén förbereder det stora slaget vid Warszawa under ledning av kung Karl X Gustav. Ca 2 månader senare utses han till generalkvartermästarlöjtnant (ungefär motsvarande överstelöjtnant) vid armén och på det viset kom han nära kungen själv. År 1657 följer han med armén när den tågar mot Danmark och år 1658 är han direkt inblandad i beslutet att låta armén tåga över Stora- och lilla bält och därmed nå Köpenhamn vilket tvingar Danmark till fred. Det är nu som Sverige når sin största storlek någonsin genom de stora danska landavträdelserna.

År 1660 blir han adlad av kung Karl X Gustav för sina insatser och det är nu som har lägger till bokstaven h på sitt efternamn, nu heter han Dahlbergh och inte Dahlberg. Han kommer att år 1693 upphöjas till grevligt stånd av kung Karl XI.

År 1661 får han godkänd för sin idé att ge ut ett stort topografiskt arbete över Sverige, dess städer och byggnader, det kallar han för "Suecia antiqua et hodierna" vilket betyder ungefär "Det forna och nuvarande Sverige". Det innehåller 353 planscher vara drygt 100 är bilder av städer, lite drygt 100 på viktiga slott och herresäten medan resten är på kyrkor och historiska platser. Det är idag det utan jämförelse viktigaste verket när det gäller att visa Sverige på 1600-talet, även om Dahlbergh har tillåt sig lite utsvävningar. Det gavs dock ut först år 1716, vilket var 13 år efter hans död.

År 1666 gifter han sig med Maria Eleonora Drakenhielm (1650-1680) och de kommer att få 8 barn varav 5 når vuxen ålder, Vilhelm (1667-1689), Dorotea Beata (1670-1712), Anna Maria (1671-1719), Carl Gustaf (1673-1695) och Charlotta Juliana (1678-1699). De sista barnet föds dött år 1680 och hans hustru avlider i barnsäng.

Dahlbergh stannar kvar i det militära under åren 1660-1702 då han begär avsked, han är då fältmarskalk och har under åren varit generalguvernör för Bremen och Verden, landshövding i Jönköping, suttit i krigsrådet med mycket mera.

Dahlberghs främsta insats är dock hans stora verk "Suecia antiqua et hodierna" och för det blir han ihågkommen på många ställen i det svenska samhället och står staty i många städer och har en rad gator, torg och andra platser uppkallade efter sig. Han dör år 1703 och ligger begravd i Turinge kyrka i Nykvarn.

*Hans efternamn var vid födseln Dahlberg, precis som sin far och bror. Det är efter han adlades år 1660 som han lade till bokstaven h på slutet och namnet blev Dahlbergh.Test