Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Edward Magnus Sederholm

Bild på Edward Magnus Sederholm

 

Information om Edward Magnus Sederholm

Född: 1828-5-26, Tunaberg i Jönåker
Död: 1905-1-1, Stockholm

Edward Magnus Sederholm föddes i Tunaberg år 1828, hans far var generalkonsuln och brukspatronen Alexander Magnus Sederholm (1775-1830) och hans mor var Beata Catharina Dobbin (1793-1855). Han växte upp Ålberga gård (som hade köpts av hans far tillsammans med Nävekvarns bruk år 1807) tillsamman med sina 4 äldre syskon Johan (1813-1883), Alexander (1815-1899), Lars (1820-?)och Beata (1824-1889).

Hans far dör när han är endast 2 år gammal men familjen (hans mor gifter senare om sig med Carl Henrik Ekstrand år 1833) bor kvar och driver bruket vidare vilket senare kommer att tas över av hans äldsta bror, Johan (han köper med start år 1841 ut sin syskon för att bli ensam ägare till bruket år 1880).

Edward Sederholm studerade vid Uppsala universitet åren 1844-1949 där han tog sin juristexamen för att sedan börja på finansdepartementet år 1850. Han fortsatte senare sina studier, nu vid Ultuna lantbruksuniversitet för att flytta tillbaka till Ålberga och ta över sin andel av lantegendomen som brukade fram till året före sin död. Det är också under denna tiden, år 1856, han gifter sig med Henrietta Ulrika Charlotta Klingenstierna (1835-1920). De kommer att få barnen Edward (1857-1927), Henrik (1859-1943), Gustaf (1868-1939) och Henrietta Georgina (1873-1966) som föds och växer upp i Ålberga.

År 1864 blir han invald i landstingsfullmäktige i Södermanlands län och år 1867 blir han ledamot av styrelsen för Södermanlands enskilda bank (där han kommer att sitta till år 1902). Han kommer även att under den här tiden få en rad andra uppdrag i företag och olika institutioner.

År 1867 blir han invald i riksdagens andra kammare där han sitter till år 1869. Efter ett antal år där han är aktiv inom en rad olika kommittéer och statliga verk blir han år 1882 åter invald i riksdagen, detta gång i riksdagens första kammare som representant för Södermanlands län. Han kommer att representera Södermanland i riksdagen under totalt 20 år fram till år 1902.

Sederholm är en protektionistisk och konservativ sinnad riksdagsledamot och driver att antal frågor där kanske jordägarens rätt till vattnet i anslutning till sin egendom är den främsta, ett rent egenintresse troligen. Han kommer även att vara ledamot av riksgäldskontoret åren 1883-1904 samt vice ordförande i Riksdagshuskommittén som beslutade om byggnationen av det nya Riksdagshuset och Riksbankshuset åren 1897-1906.

Han lämnar riksdagen år 1902 för att pensionera sig och bosätter sig i Ålberga. Han dör år 1905 i Stockholm men ligger begrav på Tunabergs kyrkogård vid Ålberga.Test