Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Christian Julius Döteber

Bild på Christian Julius Döteber

 

Information om Christian Julius Döteber

Född: 1625--, Doberan, Tyskland
Död: 1675--, Tyskland

Christian Julius Döteber föddes troligen på 1620-talet (år 1625 nämns i flera dokument) i Doberan (Mecklenburg-Schwerin) i Tyskland, hans far var bildhuggaren och träsnidaren Franz Julius Döteber (död 1650) från Celle som har gjort en rad arbeten i Tyskland som t.ex. i Thomaskyrkan i Leipzig och i domen i Doberan.

När familjen flyttade från Doberan till Leipzig på mitten av 1630-talen arbetade sannolikt Christian i sin fars stenhuggeriverkstad som lärling och senare gesäll. Han kom att senare flytta till Danzig och Rostock som ett led i sin utbildning och vi vet att han år 1640 var bosatt i Stockholm, han var inskriven i bildhuggarskrået i Stockholm den 14:e januari år 1640.

Detta var en tid när Sverige hade blivit en europeisk stormakt via det 30-åriga kriget som pågick och adeln tog hem till Sverige många av de krigsbyten de fick (stal) i Tyskland, dessa används bl.a. till palatsbyggen runt om i landet och även till de stora stadspalatsen som vi idag ser i Gamla Stan och på Riddarholmen i Stockholm. Många tyska, holländska och andra skickliga stenhuggare m.fl. kom till landet vid den här tiden och Döteber var en av dessa.

Under sina första tre år i Stockholm, 1640-1643, arbetade han som gesäll hos mästarbildhuggaren Martin (Mårten) Redtemer före han tog sitt mästarbrev år 1643. Under den här tiden gjorde han bl.a. arbeten på den Tyska kyrkan och palatset Makalös men säkert även på en rad andra ställen där Redtmer hade uppdrag.

Som stenhuggarmästare i Stockholm vet vi att han åren 1644-1645 utförde arbeten åt Jacob De la Gardie (troligen då i första hand på Jacobsdals slotts gavelrösen - nuvarande Ulriksdals slott) och då hade han minst två egna gesäller, Ambrosius Freundt och Hans Damer, som hjälpte honom.

Han var enligt uppgifter en ganska snarstucken person med många polisanmälningar, slagsmål och obetalda skulder som han emellertid alltid betalade. År 1647 vet vi att han har minst 7 gesäller i sin mästarverkstad som därmed säkert var en av de allra största i staden.

År 1645 fick han i uppdrag av Regner Leuhausen att rita och uppföra det vi idag kallar för det Petersenska huset vid Munkbron. Huset har några av de allra ståtligaste och finaste exemplen på 1600-tals portaler i Sverige och dessa är med all säkerhet ritade av Döteber men kanske inte i alla detaljer utförda av honom, snarare har hans gesäller gjord större delarna av dem.

Döteber var sedan verksam på många håll i landet, dock främst i Stockholm, fram till någon gång på slutet av 1650-talet då vi vet att han hade återvänt till Leipzig, kanske för att färdigställa arbeten som fadern inte avslutat då denne dog år 1650. Han arbetade bl.a. på utsmyckning av Nikolaikyrkan med stora skulpturer och putti. År 1671 var han tillbaka i Sverige och utför arbeten i Strängnäs men efter år 1673 finns det inte längre några uppgifter om honom och troligen dog han i Tyskland år 1675.

Döteber var år 1646 gift med en änka då det i böckerna finns uppgifter om "vår styvfader Christian Jul. Steentniggare". Vi har dock inga uppgifter om vem kvinnan var och inte heller om de fick några barn tillsammans.Test