Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Caspar Schröder

Bild på Caspar Schröder

 

Information om Caspar Schröder

Född: 1652--, Furuby
Död: 1710--, Stockholm

Caspar Schröder föddes på kronohemmanet Tveta i Kronobergs län år 1652, hans far var borgmästaren i Karlshamn Christopher Schröder (1628-1699) och hans mor hette Karin. Hans far hade varit fältskär i den svenska armén och hade fått hemmanet som betalning för sina tjänster och det var där Caspar föddes. Han hade många syskon, ca 20, då fadern var gift 4 gånger men förutom Caspar är endast brodern Niclas (häradshövding i Roslagen) kända.

Caspar växte upp på Tveta där modern bodde tills år 1661 när hon flyttade till sin man på varvet i Karlshamn, det också sannolikt på varvet som han fick sina första läroår i bildhuggeri mm bland träsnidarna som arbetade på att smycka ut fartygen. Det var också i Karlshamn han kom att träffa den skickliga bildhuggaren Åke Truedsson som har gjort en rad fina altaruppsatser mm.

År 1672 reser Caspar till Stockholm för att gå i lära hos bröderna Niclas och Henrik Schütz som var skeppsbildhuggare. Någon gång åren 1678-1679* påbörjar han sin gesällvandring som tar honom utomlands, bl.a. till Tyskland, Holland och Frankrike. Han återkommer till Sverige först år 1684 och under perioden utomlands försörjer han sig delvis som porträtthuvudskulptör.

Tillbaka i Sverige stannar han hos sin far i Karlshamn som via brev till generalguvernören Hans Wachtmeister rekommenderar sin son till en tjänst som bildhuggare. Detta fungerade uppenbart för Caspar fick snart en beställning på en marmorbyst föreställande greve Jacob Johan Hastfer som idag finns i Västra Vingåkers kyrka, det öppnade dörren för Caspar.

År 1686 blir Caspar utsedd till stadsbildhuggare i Stockholm men vilka konstverk han gjorde är okänt, det vi vet är att han arbetade den närmaste tiden utan några elever eller gesäller i sin verkstad vilket var ovanligt. År 1687 gifter han sig med Margareta Persdotter Krone (1671-1738) och vi känner inte till om de fick några barn.

Hans kollega Burchard Precht som var skickligare och mer framgångsrik som rekommenderade honom till borgerskap i Stockholm ca år 1696 och under tiden fram tills dess arbetade troligen Casper till största delen med småjobb som möbler, vapensköldar, ramlister mm. Caspar fick sitt borgerskap men någon större förändring i antalet arbeten blev det inte, troligen beroende på att Nicodemus Tessin d.y. som var ansvarig för utsmyckningen av slottet Tre Kronor och senare byggnationen av dagens Kungliga slott föredrog att rekrytera konstnärer från främst Frankrike. Några små smulor skulle det dock bli.

Åren 1697-1698 arbetar han med dekorationen av Storkyrkans orgelfasad och åren 1706-1710 hugger han lejonmaskerna som idag sitter längs fasaderna på det Kungliga slottets inre borggård. Han får också påbörja arbetet med Karyatiderna på det Kungliga slottets västra fasad, dessa färdigställs dock av den franska konstnären Charles Guilliame Cousin p.g.a. Caspars död år 1710.

Caspar Schröder dör år 1710 i Stockholm och får nog anses som en relativt obetydlig bildhuggare i den svenska konsthistorien.

*Det finns uppgifter om att han reste utomlands redan inom ett år efter han påbörjat sin elevplats hör bröderna Schüts i Stockholm men detta är osannolikt för då skulle han inte hunnit föra klart sin gesälltid vilket krävdes för att kunna bli en bildhuggarmästare.Test