Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Carl von Linné

Bild på Carl von Linné

 

Information om Carl von Linné

Född: 1707-5-13, Råshult
Död: 1778-1-10, Uppsala

Carl von Linné, eller Carolus Linnæus* som han hette före adlandet år 1757, föddes år 1707 i Råshult i Småland. Hans far var kyrkohedern i Stenbrohult Nicolaus Linnæus (1674-1748) och hans mor var Christina Broderzonia (1688-1733). Linné växte upp med 4 yngre syskon, Anna Maria (1710-1785), Sofia Juliana (1714-1771), Samuel (1718-1797) och Emerentia (1723-1753).

Fadern hade ett stort intresse som skulle komma att påverka hela Carls liv, han var mycket intresserad av blommor och växter. Han hade anlagt vid bostaden en trädgård, inte bara med fruktträd och grönsaker utan även med blommor för prydnad vilket var ytterst ovanligt i Sverige vid den här tiden. Det var enligt Carl "Den märkligaste trädgården i Småland". Fadern stora intresse innebar också att han hade lärt sig de latinska namnen på alla växterna vilket han nu lärde ut till sina barn.

När Linné var 7 år gammal fick han en informator, Johan Telander, som bedömde honom som "slagdjäkne", vilket betyder ungefär slarvig härmapa. Det måste ha varit ett av historiens mest felaktiga bedömningar, för slarvig och någon härmapa skulle verkligen inte Linné växa upp att bli, han skulle istället bli en av världen mest kända och aktade botaniker som la grunden för den moderna nomenklaturen inom biologin där han grupperar växter och djur.

Åren 1714-1722 studerade han i Växjö och som äldsta sonen var det tänkt att han skulle bli präst, precis som sin far. Det blev inte så, när han gick på gymnasiet åren 1723-1726 fick han lärare som upptäckte hans stora talang och kunskaper och övertygade fadern om att han istället skulle börja på Lunds universitet och studera vetenskap och så blev det. År 1727 började Linné vid universitetet och började utbilda sig till läkare, efter ett år flyttade han till Uppsala universitet där han fortsatte studierna.

Under sina medicinalstudier studerade Linné även växter på sidan om, han träffade botanisten och prästen Olof Celsius i Uppsala som förutom att vidare inspirera honom till studier i botanik också lät honom få tillgång till sitt stora botaniska bibliotek. Linné började nu skriva ner allt han kunde läsa ut av växterna och i slutet av 1720-talet hade han kommit fram till det han kom att kalla "Växternas sexualitet".

År 1732 gjorde han en resa till Lappland som kom attt resultera i skriften "Flora Lapponica" vilket kom att bli en viktig publikation om botanik. Åren 1733-1734 fortsatte hans botaniska studier och han kom att fram till år 1735 publicera inte mindre än ett 30 tal olika publikationer i ämnet. Fr.o.m. nu är Linnés livsmål helt klart. Han kommer att göra flera resor med samma inriktning de kommande åren, Bergslagen 1733-1734, Dalarna 1734, Nederländerna 1735-1738, Öland och Gotland 1741, Västergötland 1746 och Skåne 1749.

År 1739 gifter Linné sig med Sara Elisabeth Moræus (1716-1806) och de kommer att få barnen Carl (1741-1783), Elisabeth Christina (1743-1782), Lovisa (1749-1839) Sara (1751-1835) och Sofia (1757-1830). Det är också nu som han bosätter sig åren 1739-1741 i Stockholm där han blir en av stadens mest aktade läkare. Han lämnar dock Stockholm år 1741 för en professur i medicin vid Uppsala universitet. År 1742, byter han dock professorstjänsten med Nils Rosén von Rosenstein och tar dennes professorstjänst i botanik vilket passar honom så mycket bättre.

Under 1750-talet efter sina resor till olika delar av Sverige så börjar han katalogiseringen och de verkliga studierna. Det är nu som han gör sina upptäckter i botaniken och publicerar "Systema naturæ". År 1757 blir han adlad och det är nu han tar sig namnet von Linné, fram tills det året har han, som nämnts, hetat Carolus Linnæus.

Under 1760-talet fortsätter arbetet i Uppsala, reviderar "Systema naturæ" men publicerar också "Genera plantarum", "Clavis medicins duplex" och "Mundus invisibilis". Han bli nu världens ledande auktoritet inom botanikens systematisering.

År 1778 dör Linné mi Uppsala och idag finns 5 s.k. Linnéminnen på Unescos lista över världsarv: Råshult där han föddes, Karolinerhuset i Växjö, Linnéträdgården i Uppsala, Linnés Hammarby och Linnéanum i Botaniska trädgården i Uppsala. Linné ligger begravd i Uppsala domkyrka.

*Ja, inte ens namnet Carlous Linnæus är korrekt. Fadern hette från början Nils Ingemarsson och tog sig senare namnet Nicolaus Linnæus när han studerade till präst. Linnæus kommer ifrån trädet Lind som han valde att ta som efternamn fast i dess latinska form. Carl föddes m.a.o. som Carl Nilsson då man inte använde efternamn på dagens sätt vid den här tiden. Han började dock använda samma latinska namnsätt som sin far när han började studera, alltså Carolus Linnæus.Test