Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Carl Mauritz Lewenhaupt

Bild på Carl Mauritz Lewenhaupt

 

Information om Carl Mauritz Lewenhaupt

Född: 1620-5-15, Vinäs slott i Kalmar
Död: 1666-12-12, Stockholm

Carl Mauritz Lewenhaupt föddes på Vinäs slott utanför Kalmar år 1620, hans far var greve Johan Casimir (1583-1613) och hans mor var Sidona Moritzdotter Grip (1585-1652). Han växte upp på slottet tillsammans med sina tre bröder (2 systrar dog som spädbarn), han var näst äldst.

År 1635 började han studier vid Uppsala universitet för att år 1638 fortsätta studierna vid universitet i Leiden. Han kom efter studierna att följa sin far och göra karriär som militär.

År 1644 utsågs han till chef för fältmarskalk Gustaf horns livkompani i Tyskland (30-åriga kriget pågick för fullt) och år 1645 blev han överste och regementschef. Han gifte sig år 1646 med drottning Kristinas hovjungfru Dorotea Wrangel (1627-1654) men äktenskapet blev barnlöst.

År 1651 blir han befordrad till generalmajor och två år senare blir han utsedd till riksråd och år 1654, samma år som hans hustru dör, blir han ledamot i krigsrådet. År 1657 gifter han sig med Anna Maria Cruus af Edeby (1642-1716) och de får barnen (som når vuxen ålder) Sidonia Juliana (1659-1737), Axel Johan (1660-1717), Anna Catharina (1661-1740), Carl Gustaf (1662-1703), Brita Dorotea (1663-1730), Sten Casimir (1664-1687) och Mauritz (1666-1735).

År 1660 för han befälet över de svenska trupper som anfaller Norge och år 1664 blir han utsedd till generalguvernör över Finland och året efter når han fältmarskalks rang. Han dör år 1666 och begravs i det Lewenhaupska gravkoret i Riddarholmskyrkan.Test