Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Carl Hårleman

Bild på Carl Hårleman

 

Information om Carl Hårleman

Född: 1700-8-27, Stockholm
Död: 1753-2-9, Stockholm

Carl Hårleman föddes år 1700 i Stockholm, son till trädgårdsarkitekten Johan Hårleman och Eva Johanna Baartz. Han kom att bli en av de mest inflytelserika arkitekterna under sin tid och blev huvudansvarig för färdigställandet av det Kungliga slottet i Stockholm efter Nicodemus Tessin d.y. död år 1728. Han grundade även Kungliga Ritakademien och var den som införde rokokon till Sverige.

Hans far dog tidigt men Carl Hårleman togs då under Tessins beskydd som varit en av faderns medarbetare. Med dennes hjälp utbildade han sig till arkitekt vid Kungliga arkitektakademien och Konstakademien åren 1721-1725. Därefter åkta han direkt till Italien för studier i arkitektur där den nya influensen var rokokon. När han återvände till Sverige hade Tessin dött och han utsågs till hovintendent med huvudansvar för att färdigställa det Kungliga slottet tillsammans med Nicodemus Tessins d.y. son, Carl Gustaf Tessin.

Han behövde nu konstnärer för att kunna utföra de planerade målningarna, skulpturerna mm och då i första hand i den nya rokokostilen. Han reser tillbaka till Frankrike och anställer ett 10-tal konstnärer som anländer till Stockholm under 1730-talet. Han ser också bristen på denna kompetens i Sverige och det är orsaken till att han grundar den Kungliga Ritakademien år 1735. År 1744 blev han invald i den Kungliga Vetenskapsakademien och blev dess ordförande år 1746.

År 1748 gifter han sig med Henrika Juliana von Liewen men de fick inga barn. Deras hem, den Hårlemanska malmgården på Drottninggatan 88A i Stockholm är bevarad och det som en gång var trädgården är idag Centralbadsparken. Carl Hårleman dog år 1753, året före kungafamiljen flyttade in i det nya Kungliga slottet, och ligger begravd i Klara kyrka i Stockholm.Test