Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Birger Magnusson

Bild på Birger Magnusson

 

Information om Birger Magnusson

Född: 1210--, Bjälbo
Död: 1266-10-21, Jälbolung

Bilden ovan är en rekonstruktion gjord av dockmakaren Oscar Nilsson, den enda bilden som finns av honom som vi vet liknar honom är den nedan som är en s.k. bildstod vid Varnhems kyrka där han ligger begravd.

Birger Jarl

Birger Magnusson föddes ca år 1210 i Bjälbo utanför dagens Mjölby, hans far var stormannen Magnus Minnisköld (-1209) och hans mor var Ingrid Ylva (-1251). Han växte upp med ett antal syskon och halvsyskon varav vi känner till biskopen Karl (-1220), biskopen Bengt (-1237), lagmannen Eskil (-1227) och stormannen Elof (-1268). Det fanns säkert flera systrar också men dessa är ej nämnda i skrifterna.

Birger Jarls vapensköld

Birger Magnussons far dog troligen före han föddes så han växer upp utan sin far men med sin mor och sina bröder. Han tillhörde den stora Bjälboätten (representerad av ett lejon - se Birger Jarls vapensköld ovan) som var en del av den s.k. Folkungaätten som hade sin stamfader i Folke den tjocke om levde på 1100-talet och var gift med prinsessan Ingegärd Knutsdotter av Danmark.

I släkten, Folkungaätten, hade Jarlskapet* nästan gått i arv. Birger Magnussons farbror, Birger Brosa, var Jarl åren 1174-1202 och vid dennes död år 1202 tog farbroderns dotterson Johan Sverkersson över som Jarl åren 1202-1206. År 1206 blev Birger Brosas son Knut Birgersson utsedd till Jarl vilket han var fram till år 1208 då hans bror Folke Birgersson blev Jarl fram till år 1210. År 1210 utses Birger Magnussons andra farbror, Karl Döve, till Jarl vilket han är i 20 år fram till år 1220. Därefter saknas uppgifter om vem som var Jarl mellan år 1220 och 1231 då Karl Döves son, Ulf Fase, blir utsedd till Jarl och det är när han dör år 1248 som Birger Magnusson blir Sveriges Jarl och kommer att kallas av oss för Birger Jarl.

Birger Magnusson växte m.a.o. upp i en av Sveriges absolut mäktigaste släkter* och blev därmed väl omhändertagen och sannolikt även välutbildad. Vi vet att han någon före år 1235 fick en son utanför äktenskapet med okänd kvinna, sonens namn var Gregers Birgersson (död år 1276) och kom att bli dubbad som riddare och grundare av den s.k. oäkta grenen av Folkungaätten.

Ca år 1235 gifter Birger Magnusson sig med prinsessan Ingeborg Eriksdotter (dotter till kung Erik Knutsson, hon dog år 1254 - kanske i barnsäng vid födseln av sonen Bengt) och de fick barnen Rikissa (1238-1288), Valdemar (1239-1302), Magnus (1240-1290), Kristina (1242-?), Katarina (1245-1289), Erik (1250-1275), Ingeborg (1253-1302) och Bengt (1254-1291). Av barnen skulle Valdemar bli svensk kung åren 1250-1275 och efterträdas av sin bror Magnus (kallad för Magnus Ladulås) åren 1275-1290. Granskar man datumen lite noggrannare finner man att Birger är Jarl samtidigt som hans son Valdemar är kung under åren 1248-1266, Sverige styrdes m.a.o. under nästan 20 år av far och son.

År 1238 får Birger Magnusson sitt första uppdrag och det var att medla i en konflikt mellan några munkar och bönder i Småland, men redan samma år deltar han även på det s.k. andra korståget mot tavasterna i Finland och år 1240 deltar han i slaget vid Neva mot ryska trupper under prins Alexander av Novgorod.

År 1248 utses Birger Magnusson till Sveriges Jarl efter sin kusin Ulf Fase, det är fr.o.m. nu vi börjar kalla honom Birger Jarl. År 1250 utses Birgers son Valdemar till svensk kung och då han endast är 10 år gammal blir det Birger Jarl som i sin egenskap av svensk Jarl styr landet under kungens tid som omyndig. Birger Jarl är från år 1250 den absoluta härskaren av Sverige och skulle i praktiken vara det fram till sin död år 1266.

Birger Jarl besegrar år 1251 de upproriska stormännen runt Mälardalen och troligen som en konsekvens av detta grundar han år 1252 staden Stockholm** som kontrollerar all sjöfart och även andra kommunikationer på och i Mälaren. Birger Jarl kom att leda Sverige fram till sin död år 1266, han begravdes i klostret i Varnhem men är idag flyttad till Varnhems kyrka. I Stockholm, vid stadshuset, finns en förgylld s.k. kenotaf (en form av sarkofag) men i den finns inga rester av Birger Jarl.

*Att vara Jarl var att vara kungens närmaste man. Jarlen var den som stod kungen närmast och var därmed Sveriges högsta tjänsteman. Jarlen var förmyndare för kungen när denne var minderårig men den allra viktigaste funktionen var att leda den s.k. "ledungen", d.v.s. krigståg i krig mot andra makter mm. Jarlen styrde också landet när kungen inte fanns på plats och var m.a.o. landets regent. Titeln som användes under 1000-talet till 1300-talet var "Dux Sweciae" vilket har betydelsen "Riksjarl", före den första riksjarlen på 1100-talet så fanns det regionala jarlar i Götaland, Västergötland, Hälsingland, Jämtland, Värmland och Gotland. Jarlämbetet fanns även i Norge, Danmark, Island och på Orkneyöarna.

**Det fanns redan bebyggelse där Stockholm ligger idag vid den här tiden, troligen någon form av by eller mindre samhälle men helt klart en befästning. Det Birger Jarl sannolikt gjorde var att skynda på dess framväxt till en stad med större befolkning, försvar som under hans kontroll kunde dominera området och minska risken för andra uppror.Test