Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Bengt Horn

Bild på Bengt Horn

 

Information om Bengt Horn

Född: 1623-11-10, Vikshus, Västerås
Död: 1678-2-7, Riga

Bengt Claesson Horn (af Åminne) föddes år 1623 på Vikhus, söder om Västerås. Hans far var riksrådet och friherren Claes Christersson Horn (1587-1651) och hans mor var Sigrid Bengtsdotter Oxenstierna (1590-1644). Han växte upp på gården Vikhus med sina 3 syskon, äldre brodern Christer Claesson och systrarna Brita Claesdotter och Sigrid Claesdotter.

Sin första utbildning fick Horn i hemmet som var brukligt för adelsbarn vid den här tiden men redan år 1636 skickas han till Uppsala universitet tillsammans med sin äldre bror för att studera där. Han fortsatte sidan studierna i Riga och gjorde senare en resa till Tyskland och Italien. Vid den här tiden rasade det 30-åriga kriget och Horn anslöt sig till de svenska trupperna i mitten av 1640-talet, strax före den stora freden. Han stannade kvar i armén efter freden och år 1649 tjänstgjorde han som överstelöjtnant och år 1650 var han kommendant på fästningarna Ottersberg och Vechta.

År 1651 är han tillbaka i Sverige och utses till överste för drottning Kristinas livregemente. År 1652 gifter han sig med Margareta Larsdotter Sparre (1631-1660) och de får sonen Christer (1660-1740). Åren 1654 - 1655 är han guvernör i Halland, år 1656 blir han guvernör i Estland och utnämns till Generalmajor. 1660 utnämns han till riksråd och under förmyndarregeringens, åren 1660 - 1672 för Karl XI, deltar han Magnus Gabriel De la Gardies politiska verksamhet.

År 1660 dör hans hustru och två år senare gifter han om sig med Ingeborg Axeldotter Banér (1641-1675) och de får barnen Catharina (1666-1736) och Thure Sigismund (1674-1724). Det är också nu, år 1666, som han byter sitt hus på Själagårdsgatan i Stockholm mot byggnaderna där det gamla Gråbrödraklostret låg på medeltiden. Där kommer han under åren 1666-1678 riva en del byggnader, bygga om andra till ett ståtligt palats som kom att kallas för Bengt Horns palats.

År 1675 dör hans hustru Ingeborg och två år senare gifter han sig för tredje gången, nu mer Margareta Gustafsdotter Bielke, äktenskapet blir barnlöst. Det är bl.a. detta äktenskap som gör att han blir ovän med kung Karl XI. Kungen hade givit Horn befälet år 1677 för en styrka som skulle undsätta Stettin i Svenska Pommern som var under belägring av danskar och tyskar men horn valde att stanna kvar i Stockholm istället för att gifta sig och göra några andra för honom viktigare saker. Han kom till Riga i januari år 1678 och då hade redan Stettin fallit för fienden och vad värre var, för Horn, var att han först blev av med befälet då kungen var ytterst missnöjd och sedan drabbades av feber och dog den 7:e februari år 1678.Test