Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Axel Gustafsson Oxenstierna

Bild på Axel Gustafsson Oxenstierna

 

Information om Axel Gustafsson Oxenstierna

Född: 1583-6-16, Fånö gods
Död: 1654-8-28, Stockholm

Axel Gustafsson Oxenstierna (af Södermöre) föddes år 1583 på Fånö gods i dagens Enköping, hans far var riksrådet greve Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (1551-1597) och hans mor var Barbro Axelsdotter Bielke (1556-1624). Axel var äldsta barnet och hade 2 yngre bröder och 5 yngre systrar när vi räknar de som nådde vuxen ålder.

Axel Oxenstierna skulle komma att bli en av Sveriges absolut mest betydande och inflytelserika personer genom historien men han växte upp på den stora gården där han också fick privatundervisning. År 1592 flyttade familjen till Fiholms slott där han gick i sin första riktiga skola. År 1599 skrevs han in vid universitetet i Rostock för att sedan fortsätta till universiteten i Wittenberg och Jena åren 1600-1602.

År 1603 kommer han tillbaka till Sverige och kampen om den svenska kronan mellan hertig Karl (sedermera kung Karl IX) och kung Sigismund I. Han deltog i riksdagarna åren 1604 och 1605 och det var också under den här tiden han tog tjänst hos hertig Karl vilket skulle gynna karriären när denne blev svensk kung år 1604.

Under åren 1606-1609 fick han en rad uppdrag som innebar förhandlingar med främmande makter av kung Karl IX, han reste bl.a. till Mecklenburg och Reval och visade stora färdigheter gällande förhandlingar. År 1609 utsågs han också till riksråd av kung Karl IX men när han kom tillbaka till Sverige var kungen död och ersattes av sin son, Gustav II Adolf. Det är som riksråd åren 1610-1611 som han alltmer tar ledningen i riksrådet och blir landets ledande ämbetsman.

År 1608 gifter sig Oxenstierna med Anna Eriksdotter Bååt (1579-1649) och de kommer att få 12 barn varav 5 når vuxen ålder, Gustaf Axelsson (1609-1629), Johan Axelsson (1611-1657), Christina Axelsdotter (1612-1631), Catharina Axelsdotter (1612-1661) och Erik Axelsson (1624-1656). Den sista, Erik kommer att orsaka Oxenstierna många problem p.g.a. sitt hetsiga temperament, bl.a. mördar sonen arkitekten Simon de la Vallée år 1642.

År 1612 vid den s.k. tronföljdsriksdagen framträdde Oxenstierna för första gången som rikskansler och är med att driva igenom tronföljden till Gustav II Adolf som också förklaras myndig (vid 18 års ålder mot tidigare 24 års ålder) och kröns till kung år 1617. Oxenstierna kommer nu den nya kungen mycket nära och ett långt och givande samarbete tar sin början.

Oxenstierna tar nu ledningen i det kungliga kansliet och det är dit stora delar av makten i landet koncentreras, här leds statsförvaltningen med en ny systematisk arbetsmetodik som fastställs i bl.a. 1626 års ordning. Kansliet ansvarar för den diplomatiska brevväxlingen med andra stater, utfärdar officiella handlingar med bl.a. skrifter som fastställs på riksdagarna mellan kung och de fyra stånden. Här fastställs regler för handeln och stadgarna för landets städer med mycket mera. Kort sagt, till kansliet under Oxenstierna samlas byråkratin i statsförvaltningen.

Under kriget mot Polen i Baltikum på 1620-talet fick han huvudansvaret för att se till att såväl armén och flottan fick de förnödenheter de behövde för sin verksamhet. År 1622 blev han utsedd till generalguvernör för Riga och lite senare samma för de erövrade områdena i nuvarande Livland och Litauen.

Oxenstiernas verkliga insats kommer dock först i.om. kung Gustav II Adolfs död år 1632 då han i praktiken blir den som styr Sverige fram till drottning Kristinas tillträde år 1644. Det är m.a.o. Oxenstierna som leder landet i det 30-åriga kriget och det är hans som till stor del ligger bakom att Sverige blev en Europeisk stormakt på 1640-talet. Oxenstierna blev inte bara ledande i Sverige utan ansågs även utomlands som en ledande makthavare i klass med kardinal Mazarin från Frankrike.

Oxenstierna förnyade den svenska statsförvaltningen, det var han som införde det statliga arkiven där handlingar skulle förvaras, det var han som grundade det svenska Postverket och en rad andra department, ämbetsverk mm. Han är också den första svensk som någonsin fick sin bild på ett mynt.

Axel Gustafsson Oxenstierna dog år 1654 och ligger begravd i Jäders kyrka i det Oxenstiernska gravvalvet.Test