Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Axel Lillie

Bild på Axel Lillie

 

Information om Axel Lillie

Född: 1603-7-23, Berga herrgård i Kalmar
Död: 1662-12-20, Lövstads slott i Norrköping

Axel Gustavsson Lillie (af Greger Mattsson) föddes på Berga herrgård år 1603, hans far var ryttmästaren Gustav Axelsson Lillie af Greger Mattsson (-1605) och hans mor var Karin Bagge af Berga (1568-1663), släkten Lillie af Greger Mattsson var lågadel som hade rötter tillbaka till år 1297. Axel Lillie kom att uppflyttas till högadel som greve år 1652.

Han växte upp på herrgården Berga som arrenderades av hans far (herrgården var då ägt av kronan). Vad vi känner till hade han inga syskon vilket sannolikt berodde på att hans far dog i slaget vid Kirkholm år 1605 och han blir då familjens huvudman och ägare till gården Löfstad dit familjen flyttade. Han skulle senare att bygga det nuvarande slottet (år 1630) på platsen.

År 1619 blir han kammardräng hos kung Gustav II Adolf men efter några år reser han till Universitetet i Leiden där han studerar under 2 år. Han återvänder till Sverige och följer med kungen på fälttågen i Baltikum där han snabbt blev befordrad till överste år 1628.

År 1630 gifter hans sig med Kristina Mörner (1610-1663) och det är själva kung Gustav II Adolf anordnar hans bröllop, dagen efter lämnar kungen Stockholm för att delta i det 30-åriga kriget och kommer aldrig att återvända. Axel Lillie kommer att med Kristina Mörner få barnen Catharina (1663-1667), Erik (1634-1648), Axel (1637-1692), Gustaf Helmer (1639-1684), Leonard (1642-1667) och Carl (1645-1654).

Axel Lillie kom under 1630-talet vara aktiv på de olika krigsskådeplatserna i Tyskland. Han var kommendant på fästningen Spandau, han deltog i slaget vid Breitenfeld, stormningen av slottet i Würzburg, blev av med ena benet vid belägringen av Mainz, var kommendant på slottet i Würzburg mm.

År 1637 var han i Stockholm för att bl.a. se till att trupper transporterades till Preussen och under den tiden köpte han det stora stenhuset vid Själagårdsgatan 2. Lillie kom att vara aktiv under resten av det 30-åriga kriget fram till krigsslutet år 1648 då han slutligen återvände till Sverige. Han upphöjdes till grevligt stånd år 1652 för sina insatser under kriget och fick en rad förläningar som gjorde honom mycket rik.

År 1657 blev han utsedd till fältmarskalk och ansvarig för försvaret av Kalmar i kriget med Danmark. År 1660 representerade han adelsståndet på riksdagen i Göteborg och när kung Karl X dog år 1660 bar han Vendes fana i begravningståget.

Han dog år 1662 på slottet Löfstad som han hade byggt och ligger begraven på kyrkogården i Kimstad bara några kilometer från slottet.Test