Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Francois Jacques Aubry

Bild på Francois Jacques Aubry

 

Information om Francois Jacques Aubry

Född: 1651--, Basel
Död: 1713-3-, Stockholm

Francois Jacques Aubry föddes i Basel år 1651. Det är inte mycket känt från hans barndom men vi vet att han i vuxen ålder var verksam i Frankrike och har bl.a. gjutit barngruppen "Le Parterre d Eau" vid slottet Versailles och en rad andra konstverk under 1680- och 1690-talen. Han har även gjutit den stora ryttarstatyn av kung Ludvig XIV i Paris, bronsstatyn av Ludvig XIV i staden Pau mm. Aubry var m.a.o. en välkänd statygjutare år 1696 när han kontaktades av diplomaten Daniel Cronström för uppdrag avseende utsmyckningen av slottet Tre Kronor.

Det var på uppdrag av Nicodemus Tessin d.y. för arbeten på slottet Tre Kronor som Aubry anlände till Stockholm den 12:e maj år 1697, bara dagar efter att slottet Tre Kronor hade brunnit ner. Där skulle han ha ansvarat för gjutningen av de stora bronsskulpturerna på den inre sidan av den stora borggården, så blev det nu inte. Medan det nya gjuteriet vid Rännarbanan (vid dagens Högtorget) gjordes färdig bodde han hos målaren Jöns Willman men flyttade snart till en bostad nära Rännarbanan där han kom att stanna fram till sin död i mars år 1713.

Aubry kom under sina år vid gjuteriet att främst gjuta de stora lejonskulpturerna som idag står i Lejonbackarna på slottets norra sida samt epitafuimet över Stenbock inne i Storkyrkan.

Aubry dog i mars år 1713 och begravdes på Sankta Klaras kyrkogråd på Norrmalm i Stockholm.Test