Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Aron Johansson

Bild på Aron Johansson

 

Information om Aron Johansson

Född: 1860-1-11, Ryssby
Död: 1936-4-2, Stockholm

Aron Johansson föddes på torpet Malmen i Ryssby socken öster om Ljungby år 1860, hans far var torparen Johannes Svensson (född 1816) och hans mor var Stina Lena Jonasdotter (född 1822). Han hade 9 syskon och den äldsta var blivande möbelsnickaren Sven Johan, kallad Sjunne, (1843-1929) medan Aron var en av de yngsta. Han växte upp där tillsammans med sina syskon och gick säkert i folkskolan där.

Malmen Barndomshemmet - Torpet Malmen i Ryssby. Målning av Aron Johansson

År 1879 emigrerade hans föräldrar tillsammans med yngsta sonen Axel (född 1864) till Amerika, fadern var då hela 63 år gammal vilket var en mycket hög ålder för en emigrant. Vid den här tiden hade Aron gått klart läroverket i Landskrona och börjat på Chalmerska slöjdskolan i Göteborg .

Studierna hade inte varit möjliga utan hjälp av häradshövdingen i Sunnerbo, Johan Abraham Tornérhielm (1798-1877), som hade upptäckt Arons konstnärliga förmåga tack vare de träsniderier han gjorde som liten i Ryssby. När Tornérhielm dog år 1877 fick Aron en ny välgörare i James Jameson Dickson (1815-1885) i Göteborg som bl.a. bekostade studierna vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg (åren 1876-1881) och Konstakademien (åren 1881-1884) i Stockholm. Dickenson var bl.a. ledamot av styrelsen i Chalmerska slöjdskolan samt ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetsakademien i Göteborg, han var dessutom delägare av Sveriges största rederiföretag James Dicksson & Co.

När han gjort färdig studierna vid Konstakademien år 1884 fick han även ett resestidpendium som gjorde att han åren 1884-1885 kunde reda till Europa och studera arkitekturhistoriska monument och byggnader tillsammans med den goda vännen Gustaf Wickman (1858-1916). Wickman skulle bli en framgångsrik arkitekt avseende bankbyggnader. Åren 1885-1889 gjord Aron även en rad resor till bl.a. Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien för att vid hemkomsten till Stockholm bli anställd av Helgo Zettervall avseende dennes uppdrag att ta fram förslag till det nya riksbyggnaderna på Helgeandsholmen i Stockholm.

Efter att ha arbetat med Zettervall under åren 1889-1891 reste Aron än en gång ut i Europa, denna gång till London, Berlin, Paris mm där han studerade parlamentsbyggnader och riksbanksbyggnader. Han återkom år 1891 och arbetade med Zetervall fram till året efter, 1892, när Zettervall avsagt sig uppdraget och Aron nu tog över. Alla turerna fram och tillbaka före godkännandet av ritningarna har vi beskrivit under "Byggnader/Riksdagen/Östra Riksdagshuset" samt "Byggnader/Riksdagen/Västra Riksdagshuset".

År 1905 resp. 1906 stod de stora riksbyggnaderna klara på Helgeandsholmen och Aron Johansson var nu en av Sveriges mest kända arkitekter, inte okontroversiell men ändå mycket hyllad. Aron hade dock inte bara ritat byggnaderna utan även en del av utsmyckningen, maskaronerna, riksäpplena mm. Det var hans konstnärliga utbildning som här kom honom väl till pass. Under perioden fram till år 1906 hade han även ritat en rad andra bank och offentliga byggnader som t.ex. Stockholms stads sparbank, sparbanken i Gävle, riksbankens byggnad i Kalmar mm. Han skulle fortsätta med att rita byggnader runt om i Sverige fram till ca 10 år före sin död.

Aron var också en konstnär och har utformat en rad konstverk där de kanske mest kända är maskaronerna och riksäpplena på Riksdaghusen i Stockholm men även så ställde han ut med akvareller vid Konstakademiens utställning år 1887, Konstakademiens utställning "Svenska akvareller" år 1925, Liljevachs höstsalong år 1934 mm.

Aron hade även en rad förtroendeuppdrag. Han var medlem av konstnärernas förening åren 1891-1936, sekreterare i Konstnärsklubben åren 1892-1904 och ledamot av Konstakademien åren 1906-1936.

Aron gifte sig år 1890 med Clara Marie Agnes Herefordt (1867-?), det är okänt om de fick några barn. Han gifte senare om sig med Ulrika Elisabeth Ullman (1872-1943) och vi vet att de hade en fosterdotter men inga egna barn. Aron Johansson dog år 1936 i Stockholm och ligger begravd på den Norra begravningsplatsen i Solna (Kvarter 19A3/860).Test