Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

André Oskar Wallenberg

Bild på André Oskar Wallenberg

 

Information om André Oskar Wallenberg

Född: 1816-11-19, Linköping
Död: 1886-1-12, Stockholm

André Oskar Wallenberg föddes år 1816 i Linköping, hans far var biskopen Marcus Wallenberg (1774-1833) och hans mor var Anna Laurentia Barfoth (1783-1862). Han växte upp på biskopsgården i Linköping som enda barnet vilket innebar att han fick extra mycket uppmärksamhet.

Han gick i skolan i Linköping men bestämde sig för att efter studierna år 1832 gå till sjöss, det var hans stora intresse och efter en kort tid till sjöss sökte han in till flottan och år 1835 tog han sjöofficersexamen i Karlskrona. År 1837 befordrades han till löjtnant och blev på 1840-talet befälhavare på den första propellerbåten i den svenska flottan som passande nog hette Linköping.

I slutet av 1840-talet började han mer och mer intressera sig för affärslivet och tar avsked från flottan. År 1852 gifter han sig med Catharina Wilhelmina Andersson (1826-1855) och de får sonen Knut Agaton år 1853. Catharina dör redan två år senare och han kommer att gifta om sig år 1861 med Anna Eleonora Charlotta von Sydow (1838-1910) och de får barnen Gustaf Oscar (1863-1937), Marcus Laurentius (1864-1943), Anna Oscara (1865-1950), Siri Eleonora Carolina (1868-1929), Jacob Oscar (1872-1939), Lilly Wilhelmina (1873-1956), Axel Fingal (1874-1963), Victor Henry (1875-1970), Alfhild Laura (1877-1952) och Ruth Ingrid (1880-1972).

År 1855 grundade han Filialbanken i Sundsvall och år 1856 grundade han Stockholms Enskilda Bank i Stockholm, det var också i Stockholm vid Stortorget nr 20 som han vid den tiden var bosatt. Han var även riksdagsledamot (från 1863) men där representerade han Sundsvall i den första kammaren.

De privatägda bankerna hade först ett stort motstånd från såväl politiker som från Riksbanken men han stod på sig och lyckades genom en rad innovativa nyheter nå framgång. Det var bl.a. Wallenberg som först lanserade att skapa bankens kapital via inlåning från allmänheten 8tidigare hade kapitalet skapats genom sedelutgivning). Han var även först med att ge ut postväxlar som förenklade överföringen av pengar mellan olika orter i landet.

Wallenberg kom i politiken att driva frågor som han själv tjänade på ekonomiskt, t.ex. att kvinnor skulle få ha egna bankkonton, att de skulle få arbeta i t.ex. banker. En mer osjälvisk fråga han var del i var införandet av metersystemet i Sverige.

Stockholms Enskilda Bank blev grunden till dagens SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) och där generation efter generation av familjen har arbetat och varit huvudägare.

Wallenberg dog år 1886 och ligger begravd vid familjegraven på Lindö i Ekerö väster om Stockholm.Test