Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Fakta och statistik om Gamla Stan i Stockholm

Här har vi sammanställt en hel del fakta och statistik om Gamla Stan i Stockholm. Det är fakta om öarna som Gamla Stan består av, om de som bor och arbetar där, om husen, om besökarna mm. En del av källorna är våra egna databaser men huvudelen kommer från Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor.

Bild på Gamla Stan

 

Gamla Stans 4 öar

Karta över Gamla Stan

Gamla Stan består av 4 öar, Stadsholmen, Riddarholmen, Helgeandsholmen och Strömsborg. Egentligen är Riddarholmen numera en egen stadsdel men det bryr vi oss inte om på den här webbplatsen då det är i första hand ett utslag av en övernitisk byråkrati som tror man kan dela på det ursprungliga Stockholm. Namnet Gamla Stan fick området år 1980, före dess hette det "Staden mellan broarna".

Stadsholmen

Stadsholmen är den 6:e största ön i Stockholm, ca 700 meter lång och ca 650 meter bred och har en yta av 330 000 kvm. Högsta punkten (vid Storkyrkan mot Slottsbacken) ligger 14,6 meter över havet och strandlinjen är ca 2 200 meter lång.

Stadsholmen har både bostäder och arbetsplatser, merparten av alla arbetsplatser är kontor. Se statistik om invånare, bostäder, snittinkomst, antal personer mm längre ner på denna sida, Äldsta byggnaden på Stadsholmen är Storkyrkan från år 1306.

Stadsholmen är en ö och förbindelserna med omgivande fastland och öar är via broar och tunnlar. Läs mer om broarna här. Stadsholmen har egen tunnelbanestation, ett antal busshållplatser, taxistation, båtbrygga mm. De mest kända byggnaderna på Stadsholmen är det Kungliga slottet och Storkyrkan.

Riddarholmen

Riddarholmen är den 12:e största ön i Stockholm, ca 350 meter lång och ca 200 meter bred och har en yta av 60 000 kvm. Högsta punkten (vid terrassen Västermur) ligger 11,4 meter över havet och strandlinjen är ca 900 meter lång.

Riddarholmen har inga bostäder (sista försvann år 2010) men har mycket arbetsplatser, de flesta statliga verk och myndigheter. Äldsta byggnaden på Riddarholmen är Riddarholmskyrkan från år 1280 vilket också är den äldsta byggnaden i Gamla Stan.

Riddarholmen förbinds med Stadsholmen via Riddarholmsbron och Hebbes bro. De mest kända byggnaderna på Riddarholmen är Riddarholmskyrkan och Wrangelska palatset.

Helgeandsholmen

Helgeandsholmen är den 15:e största ön i Stockholm, ca 110 meter lång och ca 270 meter bred och har en yta av 26 000 kvm. Helgeandsholmen är en platt ö och därför är inte högsta punk registrerad men strandlinjen är ca 650 meter lång.

Helgeandsholmen har inga bostäder utan endast kontor, det största är Sveriges Riksdag från år 1905 som också är den i särklass mest kända byggnaden på ön. Helgeandsholmen förbinds med omgivningen via 4 broar och en tunnel. Broarna är Riksbron, Stallbron och Norrbro. Tunnel är riksdagens tunnel "Rännarbanan" för de som jobbar på riksdagen.

Strömsborg

Strömsborg är den minsta av Gamla Stans öar. Den ligger i Norrströms västra del mellan Riddarholmen och Tegelbacken på Norrmalm. Den är bara 2 255 kvm och strandlinjen är ca 200 meter.

Strömsborgs enda förbindelse med omvärlden är Strömsborgsbron som går mellan ön och Vasabron.

 

Besökare till Stockholm

Två personer som tittar i en karta

Totalt var det ca 32 miljoner övernattningar i Stockholm av besökare år 2014*, merparten av dessa bodde inte på kommersiella anläggningar som hote, hostel etc utan övernattade hos vänner och bekanta.

Ser vi bara till antalet övernattningar på kommersiella anläggningar var Stockholm det 13:e mest populära turistmålet i Europa år 2014 med nästan 12 miljoner övernattningar* vilket är en ökning med över 3 miljoner sedan år 2007. Merparten av dessa övernattningar kommer dock från svenskar bosatta utanför Stockholm som besöker staden, från utländska besökare år 2014 var antalet övernattningar 4 miljoner*.

Besökare per land år 2014
10 största*

Land Antal % 2013
Tyskland 478 659 +12 %
Storbritannien 329 686 +7 %
USA 326 618 +10 %
Norge 275 900 +3 %
Finland 206 320 +7 %
Danmark 157 850 +7 %
Frankrike 155 956 +4 %
Italien 136 161 +2 %
Schweiz 123 413 +8 %
Ryssland 113 420 -11 %

Av besökarna som kom till Stockholm bodde 87,5 % på hotell, 6,7 % på Hostel, 5,2 % på campingplatser och 0,6 % i semesterbyar.** De flesta som kom till Stockholm var turister (ca 60 %) och resten var här i affärer (40 %).

De populäraste turistmålen i Stockholm där man betalade inträdesbiljett (eller på annat sätt registrerades) var Kulturhuset vid Sergels torg (3,1 miljoner besökare***), Stockholm Globe Arena (1,8 miljoner besökare***) o.s.v. I Gamla Stan betalar men ingen inträdesbiljett eller blir registrerad då det är en stadsdel, Gamla Stan anses dock vara det största turistmålet för besökare till staden som helhet. Det turistmål i Gamla Stan som har flest betalande besökare är det Kungliga slottet med 349 000 besökare år 2014***.

* Källa: Swedish Agency for Economic and Regional Growth
** Resurs AB
*** Stockholm Visitors Board

 

Boende, bostäder & arbetande

Bild på en gränd i Gamla Stan

Det bodde 3 261 personer i Gamla Stan (på Stadsholmen) år 2015, eller för att vara mer korrekt så var det 3 261 personer som var mantalsskrivna där år 2015.* Av dessa var 709 pensionärer (21,7 %) över 65 år gamla. 2 044 var i arbetsför ålder (62,6 %) mellan 20-64 år och 508 (15,6%) var barn under 20 år. 1 631 var män och 1 630 var kvinnor. Jämfört med år 2005 hade antalet boende i Gamla Stan ökat med 288 personer (+8,8 %)*

Antalet bostäder var 1 982 st år 2014. Av dessa var 748 bostadsrätter (37,7 %), 898 var hyresrätter hos privata hyresvärdar (45,3 %) och 336 var hyresrätter hos allmännyttan (16,9 %). Alla bostäderna fanns på Stadsholmen. Lägenheterna var till största delen 2 rum och kök (833 st eller 42 %). Antalet lägenheter med 1 rum och kök var 392 st (19,7 %) och lägenheter med 3 rum och kök var 492 st (24,8 %).

Det arbetade 12 369 personer i Gamla Stan år 2013, av dessa arbetade 10 605 på dagen och 1 764 på natten. Antalet arbetslösa (mantalsskrivna i Gamla Stan) var 31 personer.* 4 917 personer (39,7 %) arbetade med försäljningstjänster, 4 508 (36,4 %) med omsorg och utbildning, 2 701 (21,8 %) inom hotell och restaurangnäringen och 192 personer (1,6 %) med tillverkning.

*Källa: Stockholms stads statistik via www.statistikomstockholm.seTest